قیمت مسکن در بازار
  • یک کارشناس اقتصادی اقدامات دلالان زمین را مهمترین عامل افزایش قیمت مسکن دانست و بر مقابله با سوداگران زمین برای کاهش قیمت مسکن تاکید کرد.

  • عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: : به نظر می‌رسد که قیمت در بازار مسکن در سال آینده نیز روند افزایش نخواهد داشت؛ زیرا از یک طرف قیمت در بازار اشباع شده و از طرف دیگر بازار مسکن در سال آینده تحت تأثیر شیوع کرونا خواهد بود.

۱ |