وضعیت بورس و ارز
  • حرکت بازار بر لبه تیغ ادامه دارد و کوچک‌ترین لغزشی از سوی شاخص وضعیت را می‌تواند بحرانی کند.

  • همتی با تأکید بر اینکه در بخش تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه از طریق روشهای مختلف چهارگانه اعلامی بانک مرکزی، شرایط به وضعیت عادی برگشته است، گفت: بیش از ۴.۵میلیارد دلار برای واردات تأمین شده است.

۱ |