کویل فولادی
  • کویل فولادی به ورق‌هایی گفته می‌شود که به صورت رول پیچیده شده، به فروش می‌رسد. ویژگی دیگر این محصولات عرض بیشتر آن‌ها نسبت به ضخامتشان است. از این محصول بیشتر برای ساخت دیوارهای از پیش ساخته شده، پانل‌های سقفی کشاورزی و ساختمان‌سازی استفاده می‌شود.

  • کویل فولادی به ورق‌هایی گفته می‌شود که به صورت رول پیچیده شده، به فروش می‌رسد. ویژگی دیگر این محصولات عرض بیشتر آن‌ها نسبت به ضخامتشان است. از این محصول بیشتر برای ساخت دیوارهای از پیش ساخته شده، پانل‌های سقفی کشاورزی و ساختمان‌سازی استفاده می‌شود.

۱ |