شمانیوز

برنامه درسی شبکه آموزشی سیما و جدول پخش دروس مقاطع تحصیلی روز یکشنبه برابر با ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ + جدول پخش برنامه درسی شبکه چهار سیما را در این صفحه مشاهده خواهید کرد.

به گزارش شمانیوز جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۱۷ فروردین در تمام مقاطع تحصیلی در شبکه آموزش و شبکه 4 سیما به شرح زیر می باشد :

 

 

جدول پخش برنامه های درسی شبکه آموزش سیما در روز یکشنبه هفدهم فروردین ماه ۱۳۹۹

 

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش متوسطه دوره اول ۱۷ فروردین ۹۹:

 

متوسطه دوره اول:

ساعت٨ تا ٨:٣٠ درس علوم تجربی پایه ٩ .

ساعت٨:٣٠ تا ٩ درس زبان انگلیسی پایه ٨

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس ریاضی پایه ٧

 

خبرداغ  و جنجالی : عکس نامتعارف و جنجالی پانته آ بهرام در اغوش نوید محمدزاده لورفت + بیوگرافی

 

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش دوره ابتدایی ۱۷ فروردین ۹۹:

 

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱بازی وریاضی پایه اول.

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ فارسی ونگارش پایه دوم.

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢فارسی ونگارش پایه سوم.

ازساعت١٢تا١٢:٣٠ علوم تجربی پایه چهارم.

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه پنجم.

از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵ فارسی ونگارش پایه ششم.

 

 جدول پخش برنامه برنامه درسی شبکه آموزش دوره متوسطه دوم ۱۷ فروردین ۹۹:

 

ساعت١۴:٣٠درس فیزیک پایه١٠

ساعت١۵ درس فیزیک پایه۱١

ساعت۱۵:٣٠ درس عربی زبان قران ١ پایه١٠

ساعت۱۶فیزیک پایه١٢

ساعت۱۶:٣٠ درس زیست شناسی پایه ١٢

ساعت ١٧ درس شیمی پایه۱۲

ساعت ٢٢ درس هندسه۳ پایه١٢

ساعت ٢٢:٣٠ درس فارسی۳ پایه١٢

 

 

جدول پخش برنامه های درسی شبکه چهار سیما در روز یکشنبه هفدهم فروردین ماه ۱۳۹۹

 

جدول پخش شبکه ۴ برنامه درسی رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت۸تا۸:۳۰درس تاریخ اسلام۲پایه۱۱علوم ومعارف

ساعت۸:۳۰تا۹درس عربی زبان قران۱پایه۱۰ادبیات و علوم انسانی

ساعت۹تا٩:٣٠درس ریاضی وآمار۲پایه۱۱رشته ادبیات علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت۹:۳۰ تا١٠درس احکام۲پایه۱۱رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۰تا۱۰:۳۰درس اصول عقاید۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس ریاضی وآمار۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۱تا١١:٣٠ درس آشنایی بابناهای تاریخی پایه۱۰رشته نقشه کشی معماری شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس شبکه بندی پرسپکتیویک نقطه ای پایه۱۰رشته گرافیک شاخه فنی و حرفه ای.

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied