شمانیوز

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش شمانیوز و به نقل از فارس: برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش (۷) در روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

 

شبکه آموزش

 

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی پایه ٩.

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ادبیات فارسی پایه۸.

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵درس زبان انگلیسی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ ریاضی پایه ٨

 

برنامه دوره ابتدایی:

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول.

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم.

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم.

ازساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم.

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم.

از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم.

 

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس شیمی١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت١۵ درس آمادگی دفاعی پایه١٠ تمام رشته‌ها

ساعت۱۵:٣٠ درس زبان انگلیسی٢ پایه ١١ تمام رشته‌ها.

ساعت۱۶ درس فارسی٢ پایه١١ تمام رشته‌ها.

ساعت۱۶:٣٠ درس زبان انگلیسی ٣ پایه١٢ تمام رشته‌ها

ساعت ١٧ درس فیزیک١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ٢٢ درس ریاضی٣ پایه ١٢ رشته تجربی

ساعت ٢٢:٣٠ درس مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه١٢

 

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

ساعت۸تا۸:٣٠درس تاریخ ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۸:٣٠ تا٩ درس عربی زبان قرآن ٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس فلسفه٢ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت٩:٣٠تا١٠درس اقتصاد پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت ١٠ تا۱٠:٢۵ درس عربی، زبان قرآن٣ پایه ١٢رشته ادبیات و علوم انسانی

١٠:٢۵ تا ۱٠:۴۵ عربی١ - پایه ١٠-قواعد درس٣و ۴ -درس مشترک رشته‌های شاخه فنی حرفه‌ای و کاردانش.

۴۵: ١٠ تا١١:١٠ درس فیزیک - پایه ١٠ و ١١ -دما، گرما و انبساط - رشته‌های شاخه فنی حرفه‌ای و کاردانش

١٠: ١١تا ١١:٣۵ درس کارگاه رله‌های قابل برنامه ریزی - پایه١٢ -رشته الکتروتکنیک شاخه فنی حرفه ای.

٣۵: ١١ تا ١٢ درس مدیریت تولید پایه١١ - شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید

آنچه دیگران میخوانند :
    
    روی خط رسانه