شمانیوز
شما نیوز

واکسیناسیون

واکسیناسیون بیماران دیالیزی و پرسنل مراقبت های بهداشتی

واکسن های COVID-19 در محافظت از افراد در برابر بیماری موثر است. با اختصاص واکسن برای بیماران دیالیزی سرپایی و پرسنل مراقبت های بهداشتی که از آنها در حوزه قضایی شما مراقبت می کنند، می توانید از بیمارانی که در معرض خطر بالا هستند و به طور نامتناسبی تحت تأثیر COVID-19 قرار گرفته اند، یا در صورت آلودگی ممکن است عواقب شدیدی را متحمل شوند، محافظت کنید.

به گزارش شمانیوز، واکسن های COVID-19 در محافظت از افراد در برابر بیماری موثر است. با اختصاص واکسیناسیون برای بیماران دیالیزی سرپایی و پرسنل مراقبت های بهداشتی که از آنها در حوزه قضایی شما مراقبت می کنند، می توانید از بیمارانی که در معرض خطر بالا هستند و به طور نامتناسبی تحت تأثیر COVID-19 قرار گرفته اند، یا در صورت آلودگی ممکن است عواقب شدیدی را متحمل شوند، محافظت کنید.

حوزه های قضایی چگونه می توانند از اقدامات واکسیناسیون COVID-19 برای بیماران دیالیزی و پرسنل مراقبت های بهداشتی حمایت کنند؟

اطمینان حاصل کنید که از کلینیک های دیالیز واقع در حوزه قضایی خود مطلع هستید.

به کلینیک های دیالیز مراجعه کنید که در آن تماس قطعی ندارید. برخی از مراکز دیالیز محلی شما ممکن است توسط زنجیره های شرکتی اداره شوند. برای این مراکز، حوزه‌های قضایی می توانند با رهبران شرکت های ملی یا منطقه ای برای رسیدن به سایت های کلینیک مربوطه هماهنگ کنند.

همکاری با کلینیک های دیالیز برای درک نیازها، اولویت ها و موانع واکسیناسیون در بین بیماران و پرسنل مراقبت های بهداشتی.

اطمینان حاصل کنید که هر کلینیک دیالیز در حوزه قضایی شما به عنوان ارائه دهنده واکسیناسیون COVID-19 ثبت شده است. همکاری با رهبران کلینیک دیالیز برای تعیین تعداد دوزهای مورد نیاز برای واکسیناسیون بیماران و پرسنل مراقبت های بهداشتی و تعیین زمان بندی برای تخصیص این دوزها.

چرا واکسیناسیون بیماران دیالیزی مهم است؟

میانگین سنی بیماران تحت دیالیز 62 سال است. با توجه به سن و وضعیت سلامتی، بیماران دیالیزی در معرض خطر بالای بیماری‌های جدی و مرگ ناشی از COVID-19 هستند. افرادی که دیالیز می شوند و به کووید -19 مبتلا می شوند، 50٪ میزان بستری شدن و 20 تا 30٪ مرگ و میر دارند.

واکسیناسیون این جمعیت به مسئله برابری سلامت می پردازد. بیماری مزمن کلیه به طور نامتناسبی بر اقلیت های نژادی و قومی تأثیر می گذارد. 34 درصد از بیماران دیالیزی سیاه پوست هستند و 19 درصد اسپانیایی زبان هستند. بسیاری از کلینیک های دیالیز به بیماران در جوامعی که بیشترین آسیب را از این همه گیری دیده اند، ارائه می‌دهند.

دیالیز یک درمان حیاتی و ضروری است که باید 3 بار در هفته برای اکثر بیماران انجام شود. از آنجا که این خدمات غیر انتخابی هستند و نمی توان آنها را به تأخیر انداخت، کلینیک های دیالیز به بیماران مبتلا به COVID-19 مراجعه می کنند یا خیر. این یک محیط پرخطر برای سایر بیماران دیالیزی و پرسنل مراقبت های بهداشتی ایجاد می کند و اهمیت واکسیناسیون را برای محافظت از همه افراد در این کلینیک ها برجسته می کند.

چرا بیماران را در کلینیک دیالیز واکسینه می کنند؟

برای واکسیناسیون COVID-19 در کلینیک های دیالیز، که دارای زیرساخت های عملیاتی، لجستیکی و فناوری گسترده ای هستند، می توان به راحتی به بیماران دیالیزی دسترسی پیدا کرد تا به عنوان ارائه دهندگان واکسن توانمند عمل کنند.

بسیاری از بیماران دیالیزی عادت دارند واکسیناسیون های معمول را در کلینیک دیالیز دریافت کنند. با ارائه واکسن های COVID-19 در محیطی که بیماران با واکسن های مورد اعتماد و آموزش دیده راحت هستند، ممکن است میزان واکسیناسیون برای این جمعیت پرخطر افزایش یابد و بیماران از دریافت یک سری واکسن کامل اطمینان حاصل کنند.

بیماران تحت دیالیز اغلب از نظر پزشکی ضعیف هستند و ممکن است برای آنها چالش برانگیز و غیرعملی باشد که برای دریافت واکسن COVID-19 به دنبال مکان‌های جدا از کلینیک دیالیز باشند. در حال حاضر، ارائه دهندگان دیالیز پوشش کم واکسیناسیون COVID-19 را در بین بیماران خود به دلیل چالش های دریافت واکسن گزارش می‌دهند.

چرا واکسیناسیون پرسنل مراقبت های بهداشتی دیالیز مهم است؟

پرسنل مراقبت های بهداشتی دیالیز از نظر کمیته مشورتی در مورد اقدامات ایمن سازی (ACIP) جزء اولویت های واکسیناسیون محسوب می شوند. ارائه دهندگان دیالیز در حال حاضر پوشش کم واکسیناسیون COVID-19 را در بین پرسنل مراقبت های بهداشتی خود به دلیل چالش های ناشی از تهیه واکسن گزارش می دهند.

پرسنل مراقبت های بهداشتی که در کلینیک های دیالیز سرپایی کار می کنند ممکن است در دسترسی به واکسن مشکل داشته باشند زیرا اکثر کلینیک های دیالیز وابسته به بیمارستان ها نیستند. راحتی ارائه واکسن در محل کار آنها ممکن است پوشش واکسیناسیون را بهبود بخشد.

پرسنل مراقبت های بهداشتی دیالیز ممکن است در معرض خطر بالای مرتبط با کار با SARS-CoV-2 ، ویروسی که باعث COVID-19 می شود، قرار بگیرند، زیرا کار آنها مستلزم نزدیک بودن (<6 فوت) بیماران به مدت طولانی است.

اطمینان از دسترسی پرسنل مراقبت های بهداشتی به واکسیناسیون COVID-19 برای محافظت از آنها و بیماران شکننده پزشکی آنها بسیار مهم است.

منبع: https://www.cdc.gov/vaccines

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied