ویدویی جالب از صحبت های تند علی ضیا در مورد احمدی نژاد را در این صفحه ببینید. یاعلی ضیا

بیشتر