شمانیوز

ر انتظار تـــــو ، آغــــوش مـــن ، پر از لبخـــــــندے است ، ڪه بـــــوے تــــــــــو را ترجــــمه مے ڪند

مے بوســــــمت

بدون سانسور

و مے گذارمت تیتر درشـــــت روزنامه

آنجا ڪه حروفش را

بے پروا چیده اند

و خبرهایش را محافظه ڪارانه

و من همیشه

زندگے را آسان گرفته ام

عشـــــق را سخــــت …

.

.

.

” نفـــــــس” بڪش مرا

تا مسـت شوے از عطـرِ دوســـــت داشتنم

و ببینے در هر “نفس”ے ڪه میڪشت

چه بے تابانه ، چه عـــــاشقانه

مے خــــــــــواهمت…

.

.

.

.

تو را دوست دارم

و هیچ کس از مردان این زمانه

جرأت ندارد این عشق را

که همچو ماری بر کوزه ی قلبم پیچیده

از من دور کند

من هر صبح این زهر را

که تو بر جریان قلب م میریزی

سرمیکشم

میمیرم

و شب بار دیگر

برای دوست داشتنت

زنده میشوم …

.

.

.

.

تو ماه بودی و

بوسیدنت

نمی دانی

چه ساده داشت مرا هم

بلند قد می کرد

.

.

.

.

در انتظار تـــــو ، آغــــوش مـــن

پر از لبخـــــــندے است

ڪه بـــــوے تــــــــــو را ترجــــمه مے ڪند

.

.

.

.

 دلم براے یواشڪے هایمان تنگ شده…

یواشڪے حرف زدن شبونہ تاصبح

براے بوسہ هاے پشت گوشے

با صداے آهستہ گفتن دوستت دارم.

.

.

.

.

برایم حس لذت را تـــو معنے مے ڪنی…

آن هنگام ڪه دستت در میان موج موهایم تڪان مے خورد.

آن هنگام ڪه بوسه اے بر پیشانیم مے نشانے

و آرامش مے بخشے به تن خسته اے ڪه تمام انرژے اش تو هستی.

آن هنگام ڪه در آغوش مے ڪشے تن لرازنم

و چه زیباست این لحظاتے ڪه امنیت حاڪم مے ڪنے بر قلب ترسیده ام.

.

.

.

.

هر روز مے ســـــرایمت اے بهتـــــرین غزل

شیـــــرین تر از حلاوت مرغـــــوب ترین عســــل

دیگر دلم براے دلے تنگ نمـــے شود

تا تــــــــــو ڪنــــــــــار منـــــے

اے عشــــــــــق بے بــــدل…

.

.

.

.

دو قـــــدم پیش بیا اے قـــــدمت

بر سر چشـــــم

دو قدم تا ڪہ تـــــو را تنگ

بگیـــــرم بہ بـــــرم

تـــــو بہ اندازه هر یڪ

قدمم آتــــــشے و

من بہ اندازه هر یڪ نفست

شعــــلہ ورم

.

.

.

.

مردها گاهے بـہ جاے ” دوستت دارم ” سادہ مے گویند

ڪشڪ ِ بادمجان برایم مے پزے بانو ؟

.

.

.

.

 مے شود تنــها شویم

یڪ بوســـــــه از چشمـــــت ڪنم

حلقه ے پیوندمـــــان را

دزدڪے دستــــــت ڪنم

مے شود هر ثانیه

نام مـــــرا نجــــــوا ڪنے

 

منبع : تالاب

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied