شمانیوز

قیمت خودرو دوشنبه 98/03/21 + جدول

قیمت خودرو دوشنبه 98/03/21 + جدول

 

 

 

 

 

قیمت خودرو قیمت خودرو دوشنبه98/03/21 گروه خودروسازی سایپا

 

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
سایپا ۱۱۱ (سفید)
50,000,000

 

ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ)
50,200,000

 

ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

سایپا ۱۳۱ (سفید)
44,700,000

 

ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ)
45,000,000

 

ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

سایپا ۱۳۲ (سفید)
47,100,000

 

ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ)
47,100,000

 

ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

سایپا ۱۵۱
44,000,000

 

ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

تیبا (سفید)
51,000,000

 

ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

تیبا (تنوع رنگ)
51,400,000

 

ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

 

 

56,800,000

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
تیبا دوگانه‌سوز (سفید)
57,000,000

 

ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

تیبا دوگانه‌(تنوع رنگ)
57,300,000

 

ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

تیبا ۲- رینگ فولادی(سفید)

 

ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

تیبا2 - رینگ فولادی(تنوع رنگ)
57,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

تیبا۲-رینگ آلومینیومی(سفید)
60,700,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

تیبا 2 رینگ آلومینیومی(تنوع رنگ)
۶۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

ساینا (رینگ فولادی)
۶۳,۳۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

ساینا (رینگ آلومینومی)
۶۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

ساینا اتوماتیک
78,000,000
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
کوییک اتوماتیک
103,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

وانت زامیاد
87,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

وانت زامیاد (ساده)
88,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

وانت زامیاد(آپشنال)
93,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

آریو (اتوماتیک)
124,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

چانگان cs۳۵
175,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

کیاسراتو۱۶۰۰دنده ای
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

کیاسراتو۲۰۰۰ اتوماتیک
293,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

سیتروئن c۳
350,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

 

 

قیمت خودرو دوشنبه 98/03/21 گروه خودروسازی ایران خودرو

 

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
سیتروئنc3(گرمکن)
356,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

وانت آریسان
51,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

سمند lx
81,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

سمند ef۷
84,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

سمندef۷دوگانه سوز
86,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

سمندef۷دوگانه کد۱۶
88,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

سمند سورن
95,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

سمند سورن توربو
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

دنا
108,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ

 

دنا پلاس/۲ایربگ
120,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

دنا پلاس/۴ایربگ
155,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

دنا پلاس توربو/۲ایربگ
186,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

دنا پلاس توربو/۴ایربگ
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

پژو glx ۴۰۵
78,500,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

پژ,glx۴۰۵دوگانه سوز
80,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

پژو slx ۴۰۵
82,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

پژو پارس. کد ۲۹
98,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

پژو پارس. کد ۳۲
100,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
پژو پارس.دوگانه سوز
103,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

پژو پارسlxکد ۱۳
121,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

پژو پارسlxکد15
123,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

پژوپارسlxکد۱۶
114,000,000 ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

پژوپارسlxکد۱۷
114,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

پژوپارس اتوماتیک
120,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

پژو۲۰۷دنده‌ای
125,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

پژو۲۰۷اتوماتیک
156,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

پژو۲۰۷صندوقداراتوماتیک
160,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

 

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
پژو۲۰۶.تیپ۲
82,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

پژو۲۰۶.تیپ۵
100,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

پژو۲۰۶.صندوقدار
99,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

پژو ۳۰۱
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

پژو ۲۰۰۸
310,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

پژو ۵۰۸
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

رانا LX
79,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

دانگ فنگ H۳۰ Cross
120,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

دانگ فنگ S۳۰
124,000,000

 

 

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
رنو تندر پیکاپ
125,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

رنو تندر E۲
129,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

رنو تندر پلاس دنده‌ای
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

رنو تندر پلاس اتوماتیک
188,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

هایما اس ۵ توربو (S۵)
282,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

هایما اس ۷ توربو (S۷)
306,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

پیکاپ دوکابین فوتون
301,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

رنو کپچر
505,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

سوزوکی ویتارا
505,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

 

 

قیمت خودرو دوشنبه 98/03/21 گروه خودرو سازی پارس خودرو

 

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
برلیانسH۲۲۰ دنده‌ای
100,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

برلیانسH۲۳۰ دنده‌ای
101,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

برلیانسH۳۲۰دنده‌ای۱.۶
130,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

برلیانسH۳۲۰اتوماتیک۱.۶
171,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

برلیانسH۳۳۰دنده‌ای۱.۶
134,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

برلیانسH۳۳۰اتوماتیک۱.۶
178,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

برلیانس کراس اتومات۱.۶
188,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

رنو تندر ۹۰
132,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

رنو پارس تندر
138,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ

 

رنو ساندرو - دنده‌ای
150,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

رنو ساندرو - اتوماتیک
191,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

رنوساندرواستپ‌وی-دنده‌ای
169,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

رنوساندرواستپ‌وی-اتومات
205,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

پیکاپ دوکابین ریچ
195,000,000
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/21

 

 

 

توضیحات قیمت خودرو دوشنبه 98/03/21

 

*قیمت‌های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری ۱۴ نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می‌شود. *بهای فروش شامل هزینه‌های مالیات (بر مبنای ۹%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۳۰۸ میلیون) و حق گارانتی است. *قیمت‌های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می‌باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت‌های متفاوتی انجام شود. منبع / ایران جیب

 

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید