گروه سایپا و دانشگاه صنعتی شریف تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند؛

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و رئیس دانشگاه صنعتی شریف پس از برگزاری یک ویدئوکنفرانس آنلاین،…

بیشتر