شمانیوز

عرضه های سازمان خصوصی سازی در دولت دوازدهم 45 درصد از لحاظ تعداد بنگاه و 15 درصد از لحاظ ارزش بنگاه با موفقیت همراه بوده است.

به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی: تقویت بخش خصوصی و افزایش رقابت از مهمترین مؤلفه های قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 است. بر این اساس پیرو ابلاغ این قانون، واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و تعاونی به عنوان یکی از ارکان مهم اجرایی با تشکیل سازمان خصوصی سازی ساماندهی شد.

در این راستا از زمان شگل گیری این سازمان تعداد قابل توجهی از شرکتهای دولتی که فعالیتهای تصدیگری را انجام می دادند واگذار شده است تا حضور دولت در راستای تحقق اهداف در آنجا که بخش خصوصی امکان فعالیت دارد، کمرنگتر شود.

بر این اساس این گزارش نگاهی به آماده سازی و واگذاری بنگاهها طی فعالیت دولت دوازدهم نشان می دهد در این مدت (16/05/1396تا /06/1398) آماده سازی قیمتگذاری و عرضه 229 بنگاه با ارزش بیش از 431 هزار میلیارد ریال می باشد، که از این میزان 103 بنگاه به ارزش 65 هزار میلیارد ریال واگذار شده است که این موضع نشان از موفقیت 44 درصد عرضه ها از لحاظ تعداد بنگاه و 16 درصد آنها از لحاظ ارزش بنگاه دارد.

اهم1

همچنین میزان موفقیت در تعداد عرضه های انجام یافته در دوره فعالیت دولت دوازدهم، با وجود آنکه تماماً به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است، بیش از میانگین موفقیت در تعداد عرضه های دولت یازدهم است.   

علاوه بر این در نیمه اول سال 1398 و در ادامه سیاست کاهش تصدیگری دولت از محل خصوصی سازی، بنگاههایی با ارزش حدود 530 هزار میلیارد ریال توسط هیئت واگذاری قیمتگذاری شده و برای واگذاری آماده شده است که این میزان در مقایسه با عملکرد سازمان خصوصی سازی از سال 1380 تا کنون، بالاترین میزان قیمت گذاری در مقایسه با دوره مشابه سنوات قبل محسوب می شود.

این گزارش می افزاید: سهم بخش خصوصی واقعی از کل واگذاریهای بلوکی انجام یافته تا قبل از استقرار دولت یازدهم کمتر از 20 درصد بوده است. بر این اساس با هدف رفع چالش سهم پایین بخش خصوصی واقعی، سیاستهایی از جمله توقف فرآیند رددیون دولت از محل واگذاریها و تشویق بخش خصوصی واقعی جهت حضور در فرآیند واگذاری، اتخاذ شد که این امر منجر به افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاریها گردید؛ به نحوی که در یکساله منتهی به انتهای مرداد 1398 همانند یکساله گذشته، تمام واگذاریها به بخش خصوصی انجام پذیرفت.

این امر همزمان با کاستن از بار مالی دولت منجر به شکل گیری بخش خصوصی واقعی قدرتمند در اقتصاد کشور و نهایتاً رشد اقتصادی پایدار در کشور می شود.

 

عنوان

تعداد عرضه

ارزش (میلیارد ریال)

عرضه ها در دولت دوازدهم

229

000,431

واگذاری ها در دولت دوازدهم

103

000,65

میزان موفقیت در دولت دوازدهم

44%

16%

میانگین میزان موفقیت در دولت یازدهم

29%

18%

 
آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید

تبلیغات متنی

روی خط رسانه