شمانیوز

معاملات بیمه پاسارگاد رشد داشت:

شرکت بیمه پاسارگاد با پیگیری روند رو به رشد ارزش سهام طی معاملات ماه گذشته بازار سرمایه حدود 83 درصد بازدهی مثبت برای سهامدارانش محقق ساخته است.

به گزارش شمانیوز به نقل از هفته نامه بورس، شرکت بیمه پاسارگاد با پیگیری روند رو به رشد ارزش سهام طی معاملات ماه گذشته بازار سرمایه حدود 83 درصد بازدهی مثبت برای سهامدارانش محقق ساخته است.

روند معاملات

قیمت سهام این مجموعه طی معاملات اردیبهشت ماه امسال بازار سرمایه از 15 هزار و 524 ریال به 28 هزار و 416 ریال افزایش یافته است و بدین ترتیب “بپاس” در این دوره بازدهی مطلوبی نصیب سهامدارانش کرده است.

علاوه بر این، تعداد 537 هزار و 277 سهم شرکت به ارزش هشت میلیارد و 556 میلیون ریال طی معاملات اول اردیبهشت ماه امسال میان اهالی بازار سرمایه معامله شده است و ارزش معاملات “بپاس” در آخرین روز معاملاتی ماه مذکور در پی معامله دو میلیون و 520 هزار سهم آن مبلغ 71 میلیارد و 609 میلیون ریال محاسبه می شود.

شرح

معاملات 02/01/ 1399

 

معاملات 02/31/ 1399

 

قیمت هر سهم (ریال)

15.524

28.416

حجم معاملات (سهم)

537.277

2.520.000

ارزش معاملات (ریال)

8.556.000.000

71.609.000.000

 عملکرد یک ماهه منتهی به 02/31/ 1399

 

بررسی فعالیت شرکت بیمه پاسارگاد در دوره یک ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه امسال نشان می دهد که این مجموعه در این دوره عملکرد بیش از سه هزار و 983 میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده است و خسارت پرداختی آن مبلغ 775 میلیارد و 508 میلیون ریال محاسبه می شود.

دوره یک ماهه منتهی به 02/31/ 1399

 

حق بیمه صادره

خسارت پرداختی

مبلغ (میلیون ریال)

مبلغ (میلیون ریال)

3.983.836

775.508

همچنین رشته زندگی اندوخته دار در این دوره سهم 57 درصدی در صدور حق بیمه شرکت به مبلغ دو هزار و 288 میلیارد ریال و سهم 33 درصدی در خسارت پرداختی آن به مبلغ 258 میلیارد و 920 میلیون ریال در اختیار دارد.

دوره یک ماهه منتهی به 02/31/ 1399

 

شرح

حق بیمه صادره

خسارت پرداختی

مبلغ (میلیون ریال)

سهم (درصد)

مبلغ (میلیون ریال)

سهم (درصد)

رشته زندگی اندوخته دار

2.288.491

57

258.920

33

 

دوره عملکرد از ابتدای سال مالی تا پایان 02/31/ 1399            

بر اساس اطلاعات موجود، شرکت بیمه پاسارگاد پایان فعالیت خود در دوره عملکرد دو ماهه اول امسال را با ثبت مبلغ شش هزار و 259 میلیارد ریال تولید حق بیمه و پرداخت یک هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران اعلام کرده است.

دوره عملکرد از ابتدای سال مالی تا پایان 02/31/ 1399

 

حق بیمه صادره

خسارت پرداختی

مبلغ (میلیون ریال)

مبلغ (میلیون ریال)

6.259.067

1.008.262

در پایان این گزارش می افزاید، در این دوره عملکرد نیز همچون ماه گذشته رشته زندگی اندوخته دار سهم قابل توجهی بر شاخص های عملکرد شرکت بیمه پاسارگاد در اختیار دارد. به گونه ای که، در این رشته بیمه ای مبلغ سه هزار و 425 میلیارد ریال معادل 55 درصد از کل مبلغ، حق بیمه صادر شده است و خسارت پرداختی آن بالغ بر 322 میلیارد و 856 میلیون ریال معادل 32 درصد از کل مبلغ محاسبه می شود.

دوره عملکرد از ابتدای سال مالی تا پایان 02/31/ 1399

 

شرح

حق بیمه صادره

خسارت پرداختی

مبلغ (میلیون ریال)

سهم (درصد)

مبلغ (میلیون ریال)

سهم (درصد)

رشته زندگی اندوخته دار

3.425.078

55

322.856

32

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied