شمانیوز

فرماندار ویژه ودادستان شهرستان میانه و هیئت همراه هم اکنون برای دیداربامدیرعامل شرکت ملی فولادایران درمحل این شرکت حضوریافته اند.

به گزارش شمانیوز به نقل از فولاد و توسعه، دکترمحمدرضامشایخی معاون استانداروفرماندارویژه میانه درابتدای جلسه ضمن تشکر ازدکترنادری وشرکت ملی فولادایران اظهارداشت : وجودمجتمع فولادسازی میانه باعث رونق اساسی وتغییرچهره شهرشده است ودراین مدت این مجتمع بخصوص مدیریت ان آقای مهندس ناجی توانسته اندبااقدامات بسیارخوب خودشان وهمکارانشان یادگارهای خوبی ازخودشان باقی بگذراند،که اوج این خدمات را دردوران مبارزه باکرونادرشهرستان میانه دیدیم.

 

 فرماندارمیانه درخاتمه سخنانش اظهارامیدواری کرد:امیدواریم دریک هم افزایی بامجتمع فولادمیانه وشرکت ملی فولادایران بتوانیم شاهدااقدامات موثری برای افزایش توسعه پایدارواشتغال جوانان درمنطقه باشیم.

 

 بنابه این گزارش ، محمودیان دادستان میانه نیز ضمن تشکروسپاس ازخدمات انجام شده توسط شرکت ملی فولادومجتمع فولادمیانه اظهارداشت : نقش اقتصادی واجتماعی فولادمیانه وتاثیرمهمی که درتثبیت امنیت درشهرستان میانه داشته برکسی پوشیده نیست وامیدواریم که این مسئولیت های اجتماعی تداوم داشته باشد.

 

دادستان میانه افزود : پیشنهادمشخص مااین است که شماها به کمک دستگاه قضایی بیایید ودرتوانمندسازی خانواده زندانیان وانجمن حمایت اززندانیان نقش موثرتری ایفا نمایید.

 

 به گزارش خبرنگارما،محمودیان خاطرنشان ساخت : انتظارمااین است که شرکت ملی فولادایران ، همانگونه که درتغییرچهره اقتصادی شهرومنطقه نقش مهم واساسی داشته است ، اینباردرحوزه مسئولیت های اجتماعی واردشودوبااقدامات انساندوستانه خود،شرایط اجتماعی وامنیتی منطقه را بهبودبخشدتارکن دیگری ازتوسعه پایدارانسانی محقق شود.

 

 به گزارش خبرنگارما،پس ازسخنان میهمانان ، دکترنادری ضمن خوشامدگویی به فرماندارودادستان میانه وهیئت همراه اظهارداشت : شرکت ملی فولادایران همواره اززحمات وحمایت های مقامات شهرستان میانه تشکروقدردانی داشته وخوشحالیم که این همکاری صمیمانه وجودداردوامیدواریم که همواره تداوم داشته باشد.

 

مدیرعامل شرکت ملی فولادایران خاطرنشان ساخت : مااماده همکاری بامقامات استان ومیانه درراستای مسئولیت های اجتماعی هستیم وتاکنون نیزبه وظایف خودعمل کرده ایم.

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied