شمانیوز

در تقویم پرافتخار فولاد مبارکه، 26 مهرماه از درخشش خاصی برخوردار است، زیرا پس از حضور موفق در جایزۀ تعالی اروپا (سال 94)، این شرکت در 26 مهرماه سال 97 برای اولین بار به عنوان یک شرکت ایرانی موفق به کسب سطح زرین جایزۀ EFQM اروپا شد؛ افتخاری که نشئت گرفته از رقابت پذیری و قابلیتهای سازمان در ارائۀ الگوی مدیریتی در سطح بین المللی است.

به گزارش شمانیوز به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه؛ به همین مناسبت پای صحبت محمد ناظمی هرندی، مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی فولاد مبارکه نشستیم تا با روند صعود پرافتخار فولاد مبارکه به قله های افتخار در سطح ملی و بین المللی بیشتر آشنا شویم. با ما همراه باشید تا شما نیز از حلاوت مرور این دستاوردها بهره مند شوید.

جهان پیوسته در تغییر است، تغییر مداوم در علوم و فناوری، اقتصاد و تجارت، فرهنگ و سبک زندگی، ارتباطات و مدیریت و ...؛ ولی نکتۀ مهم در کنار این تغییرات، پایداری در ارزشها و حرکت مستمر در مسیر مفاهیم و اهداف تعالی بخش است.

تعالی در همۀ ارکان سازمان قابل تعریف است. رهبران سازمان باید به عنوان بخشی از مأموریت و چشم انداز شرکت، «تعالی» را تعریف کنند؛ به طور خاص، تعالی در محصولات و خدمات، فرهنگ سازمانی و سبک رهبری، ارتباطات و پاسخگویی به ذی نفعان و تمامی فرایندها و فعالیتهایی که انجام میدهیم. در واقع نگرش تعالی محور باید در مرکز فلسفۀ وجودی سازمان باشد.

شرکت فولاد مبارکه از بدو تأسیس با به کارگیری شیوه های نوین مدیریتی در قالب استانداردها و الگوهای جهانی و با پیمودن مسیر رشد و تعالی، در راه تداوم و تحول کسب وکار و پاسخگویی مناسب به انتظارات ذی نفعان گام برداشته است.

برای سازمانها مهم است که در مسیر ایجاد نظم سازمانی و تحقق حداقلهای تعالی در اولین قدم، مجموع اقدامات و رفتارهای خود را بر استانداردهای تدوین شده و قوانین و مقررات موجود منطبق سازند. در این زمینه، پیاده سازی 10 استاندارد مدیریتی در حوزه های کیفیت (ISO9001:2018)، ایمنی و بهداشت شغلی (ISO45001:2018)، محیط زیست (ISO14001:2015)، انرژی (ISO50001:2018)، ریسک (ISO31000:2018)، مدیریت دانش (ISO30401:2018)، شکایت مشتریان (ISO10002:2018)، رضایت مشتریان (ISO10004:2018)، آموزش (ISO10015:1999) و آزمایشگاههای کالیبراسیون و آزمون (ISO17025:2017) در جهت ایجاد یک نظام یکپارچۀ مدیریتی در سطح سازمان مورد توجه قرار گرفته است.

گام مهم بعدی فولاد مبارکه در مسیر تحول سازمانی، بهره مندی از مشارکت کارکنان به عنوان بزرگترین سرمایۀ ارزش آفرین در جهت شناسایی فرصتهای بهبود و تعریف و اجرای اقدامات تحولی بوده است. در حقیقت ایجاد تعلق و اشتیاق سازمانی در بین همکاران و رهبری مشارکت جویانه و تفویض اختیار در جهت توانمندسازی موجب پایه ریزی بسترهای لازم برای حرکت فولاد مبارکه در مسیر تحقق اهداف بلند گردیده است.

با آغاز فرایند ارزیابی سازمانهای ایرانی مبتنی بر مدل تعالی سازمانی، در سال 1382 فولاد مبارکه با حضور در فرایند جایزۀ ملی تعالی سازمانی و پیاده سازی الگوی مربوطه، گامی بلند در جهت دستیابی به نتایج پایدار و متوازن در همۀ گروههای ذینفع آغاز کرد.

از مهمترین درس آموخته های این فرایند، طراحی و پیاده سازی «نظام جامع تحول» در جهت همسو سازی اجزای سیستم مدیریت فولاد مبارکه (Mobarakeh Management System) با تمرکز بر مشارکت کارکنان و سایر ذی نفعان در تحقق اهداف و چشم انداز سازمان بوده است.

سازمان در سال 91 به عنوان اولین شرکت ایرانی موفق به کسب تندیس زرین تعالی سازمانی شد. در سالهای 93 و 98 این موفقیت تکرار گردید و این امر نشانۀ رشد جایگاه تعالی در شرکت در این دوران است.

پس از حضور موفق فولاد مبارکه در جایزۀ تعالی اروپا در سال 94، فولاد مبارکه در مهرماه سال 97 برای اولین بار به عنوان یک شرکت ایرانی موفق به کسب سطح زرین جایزۀ EFQM اروپا شد، افتخاری که نشئت گرفته از رقابت پذیری و قابلیتهای سازمان در ارائۀ الگوی مدیریتی در سطح بین المللی است.

گفتنی است فولاد مبارکه در نظر دارد در آیندۀ نزدیک با توجه به تجارب و یادگیریهای انجام شده در دوران ساخت، بهره برداری و توسعه، الگوی مدیریتی خود را با سازمانها و نهادهای مختلف به اشتراک گذارد.

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied