شمانیوز

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو در نظر دارد «ادامه اجرای تعریض و بهسازی بزرگراه ماکو_بازرگان (محدوده روستای کشمش تپه تا سه راهی آواجیق)» را به شرح اسناد و مدارک مناقصه، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای، به شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید؛ لذا از متقاضیان محترم دعوت می شود مطابق با شرایط زیر نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.

    دستگاه مناقصه گذار : سازمان منطقه آزاد تجاری_ صنعتی ماکو

    مهندس مشاور : مهندسین مشاور بهساز لرزه ملل

    موضوع مناقصه و شرح مختصری از کار :

بهسازی و آسفالت مسیر پروژه به طول ۱۳۰۰متر و عرض ۳۲ متر (حدفاصل دو میدان) – انجام عملیات خاکبرداری و خاکریزی، اساس، زیر اساس و آسفالت، طرح میدان با شعاع ۱۲ متری، احداث پل ۵ دهانه ۱۰ متری در پایین دست به همراه تابلو و علائم ایمنی راه و روشنایی مسیر می باشد.

    محل اجرای پروژه : منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو – روستای کشمش تپه

    برآورد اولیه پروژه : براساس فهرست بهای پایه سال ۱۳۹۹ ( انعقاد پیمان بر اساس فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن)، با اعمال ضرایب قانونی به مبلغ کل ۹۵۲٫۶۱۵٫۴۰۲ (یکصد و پانزده میلیارد و نهصد و پنجاه و دو میلیون و ششصد و پانزده هزار و چهارصد و دو) ریال.

    مدت اجرای پروژه : دوازده (۱۲) ماه شمسی و دوره تضمین شصت (۶۰ ) ماه شمسی می باشد.

    رشته و گروه پیمانکار : داشتن حداقل صلاحیت پیمانکاری در پایة پنج ( ۵ ) رشتة راه و ترابری.

    مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : تضمین شرکت در مناقصه به میزان ۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پنج میلیارد و سیصد و بیست میلیون) ریال می باشد که بایستی براساس دستورالعمل مندرج در دعوتنامه شرکت در مناقصه و شرایط مناقصه به همراه برگ پیشنهاد قیمت ارائه گردد.

    قیمت اسناد مناقصه: مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ (نه میلیون) ریال

    نحوه دریافت اسناد مناقصه : پس از واریز مبلغ ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به حساب شماره ۵۴۱۹۹۲۶۳۹۶ بانک ملت، شعبة بازرگان بنام سازمان منطقه آزاد تجاری_صنعتی ماکو، بایستی اصل فیش واریزی توسط پست پیشتاز به آدرس “ماکو، بازرگان، ساختمان شماره ۲ سازمان منطقه آزاد ماکو، واحد امور مالی، ارسال گردد.

لازم به ذکر است ارسال الکترونیکی اسناد مناقصه به متقاضیان، منوط به دریافت اصل فیش واریزی بانکی توسط واحد مالی سازمان و همچنین ارسال اسکن فیش واریزی بانکی مذکور به همراه اسکن رسید پستی حاوی کد مرسوله به آدرس پست الکترونیکی tech.eng.mfz@gmail.com توسط شرکت کنندگان می باشد.

    نشانی محل تسلیم پیشنهادها: ماکو، بازرگان، ساختمان شماره ۲ سازمان منطقه آزاد ماکو، دبیرخانه ساختمان شماره ۱ سازمان.

    مهلت واریز وجه خرید اسناد مناقصه : پس از چاپ آگهی نوبت دوم، از تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۹ لغایت ۱۵/۰۱/۱۴۰۰٫

    آگهی های نوبت اول و دوم به ترتیب در تاریخ های ۱۹/۱۲/۱۳۹۹و ۲۳/۱۲/۱۳۹۹ در روزنامه های مناقصه مزایده و دنیای اقتصاد چاپ می گردد.

    مهلت ارسال اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت : تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۲۵/۰۱/۱۴۰۰٫

    تاریخ و نحوه بازگشایی اسناد مناقصه : مناقصه گران محترم ضمن ارسال پاکات الف، ب و ج در پاکت لفاف، آگاهی داشته باشند که پاکات دریافتی رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۰، بازگشایی می شوند.

تبصره۱: حضور یک نفر نماینده معرفی شده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پاکات (با رعایت پروتکل های بهداشتی) آزاد است.

تبصره ۲: سازمان منطقه آزاد ماکو در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها طبق قوانین و مقررات سازمان مختار است.

    تمامی اسناد مناقصه از جمله این آگهی باید به مهر و امضاء تعهد آور پیشنهاد دهنده(گان) برسد و همراه با پیشنهاد قیمت ارائه شود.

    از پیشنهادات واصله بر اساس دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای -ویرایش سوم به شماره ۱۵۸۷۶۴/۹۴ مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۴، دو پیشنهاد به عنوان برندگان اول و دوم انتخاب میشوند.

    سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

    جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۱۰۰-۰۴۴، داخلی ۳۳۱، سرکار خانم مهندس آیرملو تماس حاصل فرمائید.

    هزینه چاپ آگهی ها بر عهده برنده مناقصه می باشد.

 

 


گروه تولیدات رسانه سازمان منطقه آزاد ماکو

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied