شمانیوز
شما نیوز

مدیرکل تامین اجتماعی کرمانشاه تشریح کرد؛

از کارافتادگی جزئی و تأثیر آن در محاسبات مستمری بازنشستگی

ایمان بیوس، مدیر کل تامین اجتماعی کرمانشاه، میزان تاثیر مستمری از کار افتادگی جزئی را در محاسبه نهایی مستمری بازنشستگی بیمه شدگان ذینفع،تشریح و تبیین کرد.

به گزارش شمانیوز و به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، ایمان بیوس، مدیر کل تامین اجتماعی کرمانشاه اظهار داشت:بر اساس مصوبات شورایعالی سازمان تامین اجتماعی، مبلغ مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار به عنوان قسمتی از دستمزد محسوب شده و در تعیین میزان مستمری بازنشستگی مؤثر خواهد بود.

وی افزود: طبق تعریف:ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار: عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد. و بر اساس ماده 73 قانون: به بیمه شده ای که در اثر حادثه ناشی از کار بین سی و سه تا شصت و شش درصد توانایی کار خود را از دست داده باشد، مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار پرداخت خواهد شد که میزان مستمری عبارتست از حاصل ضرب درصد ازکارافتادگی در مبلغ مستمری ازکارافتادگی کلی استحقاقی که طبق ماده 72 این قانون تعیین می شود.

بیوس در خصوص ماده 72 قانون  اظهار کرد: بر اساس ماده 72 قانون،میزان مستمری ماهانه ازکارافتادگی کلی ناشی از کار عبارت است از یک سی ام مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر اینکه این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد درصد آن بیشتر نباشد. در مورد بیمه شدگانی که دارای همسر بوده یا فرزند یا پدر یا مادر تحت تکفل داشته باشند و مستمری استحقاقی آنها از شصت درصد مزد یا حقوق متوسط آنهاکمتر باشد علاوه بر آن معادل ده درصد مستمری استحقاقی به عنوان کمک مشروط بر آنکه جمع مستمری و کمک از (60 درصد) تجاوز نکند پرداخت خواهد شد، مستمری بگیر ازکارافتاده جزئی همزمان با دریافت مستمری می تواند اشتغال بکار داشته و حق بیمه مربوطه را نیز پرداخت نماید.

مدیر کل تامین اجتماعی کرمانشاه گفت:  بنابراین هرگاه بیمه شده مشمول دریافت مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار، حائز شرایط بازنشستگی شود میزان مستمری متعلقه باید همانند یکی از عناوین حقوق و مزایای بیمه شده در محاسبات تبصره ذیل ماده 77 قانون عیناً حسب مورد به دستمزد ماهها و روزهای کارکرد بیمه شده افزوده شود. همچنین از آنجا که مبلغ مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار مشمول کسر حق بیمه نمی باشد ، بنابراین مبلغ مذکور می تواند مازاد بر حداکثر حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در زمان محاسبه متوسط دستمزد منظور شود.

ایشان با اشاره به تعریف مستمری از کار افتادگی جزئی اظهار داشت:  مبلغ مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار به تنهائی قابل احتساب نبوده و در ایامی که بیمه شده فاقد کارکرد می باشد مؤثر نخواهد بود.

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied