شمانیوز
شما نیوز

تعبیر خواب

تعبیر خواب| خواب باران دیدن نشانه چیست؟

ابن سیرین معتقد است که باران در خواب به معنای خیر و برکت، رحمت و نعمت الهی است. در ادامه برخی از مهم ترین تعبیر خواب های باران از ابن سیرین را می بینید:

تعبیر خواب| خواب باران دیدن نشانه چیست؟

به گزارش شما نیوز، تعبیر خواب پدیده ای جذاب در دوران جدید است،تعبیر خواب از گذشته های دور وجود داشته است،  تعبیر خواب های ما به شکل های مختلفی انجام می شود، تعبیر خواب باران ابن سیرین و یوسف پیامبر و باران شدید برای زن متاهل و دختر مجرد و موارد بسیار دیگر را  آماده کرده ایم. امیدواریم مورد رضایت قرار بگیرد.ابن سیرین، یکی از مشهورترین مفسران خواب در جهان اسلام، معتقد است که باران در خواب به معنای خیر و برکت، رحمت و نعمت الهی است. در ادامه برخی از مهم ترین تعبیر خواب های باران از ابن سیرین را می بینید:

مرگ ناگهانی و غیر منتظره: اگر در خواب دیدید که باران و طوفان شدیدی بر سر مردم می بارید، این خواب می تواند نشانه مرگ ناگهانی و غیر منتظره در آن منطقه باشد.

خشم و دشمنی: اگر دیدید باران بسیار شدید و سهمگین بود به طوری که در جوی ها سیلاب راه افتاده بود اما به شما آسیبی نرسید، این خواب می تواند نشانه خشم و دشمنی از سمت یک شخص صاحب مقام باشد.

برکت و نعمت: اگر آسمان را بارانی همراه با رعد و برق دیدید، این خواب می تواند نشانه برکت و نعمت برای مردم باشد.

افزایش مقام و مرتبه: اگر در خواب دیدید که هر قطره باران با صدا و آهنگ همراه است، این خواب می تواند نشانه افزایش مقام و مرتبه برای شما باشد.

افزایش مال و نعمت: اگر در خواب دیدید که از بدنه و درهای خانه ای مثل باران آب پاک بر زمین می ریخت، این خواب می تواند نشانه افزایش مال و نعمت برای صاحب خانه باشد.

لطف و رحمت خداوند: اگر در خواب دیدید که آسمان کاملا صاف و بدون ابر است ولی باران باریده و از ناوان ها آب میریخت، این خواب می تواند نشانه لطف و رحمت خداوند برای مردم باشد.

سفر سودمند: اگر در عالم خواب زیر باران ایستاده بودید و بر سر شما باران می بارید، این خواب می تواند نشانه سفر سودمند برای شما باشد.

حفظ از شر بدی ها: اگر در خواب دیدید که با آب باران وضو می گرفتید و مسح سر می کشیدید، این خواب می تواند نشانه حفظ شما از شر بدی ها و دشمنان باشد.

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied