`
شمانیوز
شما نیوز

فال هفتگی

ارز فی

فال هفتگی 21 تا 28 آبان ماه 1400

آنچه که در هفته پیش رو برایتان رخ خواهد داد:

فروردین: در آرزوی وصال به محبوبتان هستید. این وصال به زودی برایتان محقق می شود و دوری و انتظار پایان می یابد. به انجام کارهای نادرست پایان دهید. مراقب پولی که وارد زندگیتان می شود باشید. شخصی سعی دارد به شما نزدیک شود بهتر است این فرصت را به او بدهید.

اردیبشهت: سعادت و کامیابی در انتظار شماست. از مکر و فریب حسودان و دشمنانتان دور هستید. ممکن است کمی مشکلات مالی برایتان پیش آید اما شما می توانید آن را حل کنید. شرایط به نفعتان است. سفری در پیش دارید که برایتان خوب است.

خرداد: متاسفانه نمی توانید ارام باشید و رازتان برملا می کنید. به ضرر شما خواهد بود. مراقب فریب دیگران باشید. چشم انتظار هستید و حسودان بسیاری دور شما هستند. بهتر است چشم نظر همراه خود داشته باشید و پولی برای دفع بلا به نیازمندان کمک کنید.

تیر: هدفی دارید که ممکن است محقق نشود. انتظار شما بیهوده است. اگر به دنبال مال و ثروت هستید باید تلاش بیشتری انجام دهید. بیمارتان به زودی بهبود می یابد.

امرداد: به زودی نوزادی در اطراف شما متولد می شود و رنگ تازه ای به زندگی شما می بخشد. از رازو نیاز با خدا غافل نشوید. دویتان خوبی در اطارف شما نیستند. مراقب باشید.

شهریور: پولی به دستتان می رسد که می توانید قرض خود را ادا کنید. در مدیریت مسائل مالیتان بیشتر دقت کنید. اگر قصد معامله دارید استخاره کنید و از ارفراد باتجربه کمک بگیرید.

مهر: خوشبختی به زودی نزدتان می آید. به خواسته قلبی خود می رسید. شادی و آرامش در زندگیتان جاری می شود. ازدواج شما به زودی محقق می شود.

آبان: لطف خداوند شامل حالتان است. به اروزی قلبی خود میرسید. موفقیت مالی بزرگی برایتان رخ می دهد که موفقیت بزرگی را بریتان رقم خواهد زد.

آذر: زندگیتان خاکستری است. بیشتر مراقب سلامتی خود باشید. مشکلات روحی برایتان پیش می اید بهتر است خود را اسیر خانه و غم نکنید و با آن مبارزه کنید. دوری از محیط خانه برایتان خوب است.

 دی: سفری در پیش دارید که برایتان خوب است. این سفر برای روخیه و شرایط روحیتان مناسب است. به خواسته قلبی خود به زودی خواهید رسید.

بهمن: نیت شما خیر است. غم و اندوه شما به زودی پایان می یابد. آرامش به زندگی شما باز می گردد. شخصی از اطرافیانتان برای حل مشکلتان به شما کمک خواهد کرد.

اسفند: لکه ای در طالع شما دیده می شود. شرایط به نفع شما پیش نمی رود. مراقب باشید به دردسر نیفتید.

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied