رنگ پوست
  • پژوهشگران دریافته اند که تغییر رنگ پوست می تواند نشانه ابتلا به سکته قلبی باشد.کارشناسان معتقدند که تغییر رنگ پوست ممکن است...

  • گوشت مرغ خانگی گوشت معتدل و متوسطی است که رنگ پوست را بهبود داده و مصرف آن مزایای زیادی دارد همچنین بهترین نوع مرغ، مرغی است که در حال چرا و تحرک داشته باشد نه اینکه در جایی مثل مرغداری نگهداری شده و با تغذیه مصنوعی رشد کند.