واکسن کرونا بزنیم؟
  • سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: واکسیناسیون کرونا گروه‌های بعدی سنی به زمان دیگری موکول شد اما توقف واکسیناسیون صحت ندارد و تکذیب می‌کنیم.

  • شایعاتی در فضای مجازی منتشر شده است که زدن واکسن کرونا ضرر دارد و بهتر است این واکسن زده نشود ما برای شما در فیلم زیر به تمام شایعات پاسخ دادیم..

۱ |