پارتیشن شیشه ای
  • پارتیشن های شیشه ای یک سبک خارق العاده برای ایجاد فضاهای خصوصی و تقسیم مناطق خانه و محل کار شما به اتاقهای جداگانه ای هستند) بدون احساس محدودیت و تنگی، که اغلب در اتاقهای کوچکتر وجود دارد(.با نصب پارتیشن های شیشه ای و دیوارهای جداکننده که از کیفیت بالایی برخوردارندو شفافیت زیبایی داشته و تا حد زیادی ضد صدا هستند، ما روش کاملی برای تغییر طراحی داخلی فضاهای اداری ، ساختمانهای تجارییا حتی منزل شما ارائه می دهیم.

  • از پارتیشن‌ها اغلب برای استفاده در محیط‌های کاری کاربرد دارند و برای جداسازی بخش‌های مختلف به جای استفاده از دیوارهای پیش ساخته، پارتیشن‌های چوبی و فلزی که تا همین چند سال پیش هم مرسوم بود به کار برده می‌شوند.