شبکه فیبر نوری
  • مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه این شرکت در راستای توسعه زیرساختهای شبکه شبکه ملی اطلاعات و ایجاد دسترسی باند پهن حداکثر تلاش خود را به کار گرفته است، اظهار داشت: در همین راستا، پورتهای باند پهن ثابت شامل VDSL و FTTH در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ به میزان ۴۷۸۰۰ پورت توسعه یافته است.

۱ |