شرکت بیمه ایران
  • مدیرعامل شرکت بیمه ایران، کشف تخلفات بیمه‌ای را از طریق الگوهای ارائه شده توسط محصولات دانش‌بنیانی را از نمونه‌های بارز ورود فناوری به صنعت بیمه عنوان کرد که از نمونه‌های بارز استفاده از این فناوری‌ها در شرکت بیمه ایران را می‌توان سامانه «بیمه ایران من» دانست.

  • سفر رفتن یکی از واجبات زندگی همه‌ی ماست. در واقع سفر می‌کنیم تا از دست روزمرگی‌های زندگی فرار کنیم. حالا به کجا مهم نیست! می‌خواهد ناکجا آباد باشد؛ می‌خواهد یک کشور خارجی! حال اگر بخواهید با خودروی خود سفر کنید، قطعا می‌دانید که داشتن بیمه شخص ثالث، از ضرورت‌ها به حساب می‌آید. اگر مقصد سفر خارج از ایران باشد، باید از یک بیمه خودروی بین الملل استفاده کنیم. بیمه خودروی بین الملل یا همان کارت سبز خودرو، یک بیمه شخص ثالث خودرو معتبر است. اگر قصد سفر به کشورهای اروپایی را با خودروی شخصی خود دارید، باید آن را به همراه داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

  • تفاهم نامه همکاری مشترک مرکز وکلا، کارشناسان رسمی ، مشاوران خانواده و شرکت بیمه ایران به امضای محمد رضایی مدیر عامل بیمه ایران والی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه رسید.

  • با حکم دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمد مهدی اعلایی به سمت عضو موظف هیات مدیره شرکت سهامی بیمه ایران منصوب شد.

  • اولین جلسه کمیته راهبری پژوهشکده بیمه و شرکت بیمه ایران صبح امروز با حضور معاون برنامه‌ریزی و نوآوری و مدیرکل آموزش و پژوهش شرکت بیمه ایران و رییس ، معاون پژوهشی و رییس دفتر نوآوری و ارتباط با جامعه و صنعت پژوهشکده بیمه در محل شرکت بیمه ایران تشکیل شد.

۱ |