شمانیوز

جدول پخش برنامه درسی ۱۴ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز یکشنبه چهاردهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

به گزارش خبرنگار شمانیوز : جدول پخش برنامه درسی ۱۴ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز یکشنبه چهاردهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش ۱۴ اردیبهشت در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

 

 

جدول برنامه درسی فردا یکشنبه ۱۴ اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

 

جدول پخش برنامه های درسی ۱۴ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

 

ساعت ٧:۴۵ تا ٨ درس تربیت بدنی دوره متوسطه

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ٩ متوسطه اول.

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ۸ متوسطه اول.

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ۷ متوسطه اول

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ۹ متوسطه اول

 

 جدول پخش برنامه های درسی ۱۴ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

 

ازساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱درس (بزودی منتشر میشه) پایه اول ابتدایی.
از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس (بزودی منتشر میشه) پایه دوم ابتدایی.
از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس (بزودی منتشر میشه) پایه سوم ابتدایی.
ازساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس (بزودی منتشر میشه) پایه چهارم ابتدایی.
از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس (بزودی منتشر میشه) پایه پنجم ابتدایی.
از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ششم ابتدایی.

 

 جدول پخش برنامه های درسی ۱۴ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

 

ساعت ١۴:٣٠ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ١۵ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ۱۵:٣٠ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ١٠ رشته علوم تجربی.
ساعت ۱۶ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ۱٠ تمام رشته ها .
ساعت ۱۶:٣٠ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ١٧ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ١٢ تمام رشته ها .
ساعت ٢٢ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ١٢ رشته علوم تجربی
ساعت ٢٢:٣٠ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

 

 جدول پخش برنامه های درسی ۱۴ اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

 

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت ۸ تا ۸:٣٠ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۸:٣٠ تا ٩ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ٩:٣٠ تا ١٠درس (بزودی منتشر میشه) پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

ساعت ١٠ تا ۱٠:٣٠ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٠:٣٠ تا ۱٠:۵۵ درس (بزودی منتشر میشه) – پایه ۱١- درس مشترک رشته های شاخه فنی حرفه ای و کاردانش .

ساعت ۵۵: ١٠ تا ١١:٢٠ درس (بزودی منتشر میشه) -پایه ١١ – شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش

ساعت ٢٠: ١١ تا ١١:۴٠ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ١٠ – حل تمرین پودمان ۴ – درس مشترک رشته های شاخه فنی حرفه ای و کاردانش .

ساعت ۴٠: ١١ تا ١٢ درس (بزودی منتشر میشه) پایه١٠- مفهوم و فیزیک رنگ – شاخه فنی حرفه ای.

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید

آنچه دیگران میخوانند :
    
    روی خط رسانه