شمانیوز

جدول زمانی نخستین مدرسه تلویزیونی ایران در سال تحصیلی جدید از طریقه شبکه آموزش و چهار سیما برای روز شنبه ۱۵ شهریور ۹۹ اعلام شد.

آموزش و پرورش در اطلاعیه ای اعلام کرد: به اطلاع دانش آموزان،معلمان و مدیران مدارس می رساند، مدرسه تلویزیونی ایران رسما از روز شنبه ۱۵ شهریور ۹۹ طبق جدول زیر برای همه مقاطع تحصیلی آغاز می شود.برنامه ها از طریق شبکه آموزش و شبکه ۴ است.شبکه آموزش

فنی و حرفه ای و کاردانش


ساعت ۸ تا ۸.۳۰ الزامات محیط کار -مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ اخلاق حرفه ای -مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ نوآوری و کارآفرینی- مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ درس نقشه کشی -مشترک زمینه صنعت

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۴۵ درس تاریخ هنر ایران -مشترک زمینه هنر و گرافیکدوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۴۵ تا ۱۱.۱۰ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱.۱۰ تا ۱۱.۳۵ بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۵ تا ۱۲ علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۲۵ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲.۲۵ تا ۱۲.۵۰ فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت ۱۳.۱۵ تا ۱۳.۴۵ علوم تجربی و تفکر پایه ششممتوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ عربی پایه هفتم ( درس اول )

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ عربی پایه هشتم ( درس اول )

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ عربی پایه نهم ( درس اول )متوسطه دوم

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ زیست شناسی ۱ پایه دهم رشته علوم تجریی

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ زیست شناسی۲ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ زیست شناسی۳ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ درس فیزیک ۱ پایه دهم رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ درس فیزیک ۲ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ درس فیزیک ۳ پایه دوازدهم رشته علوم تجربیمتوسطه دوم

شبکه ۴


ساعت ۸ تا ۸.۳۰ عربی زبان قرآن ۱ پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ عربی زبان قرآن ۲ پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ عربی زبان قرآن ۳ پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ زبان انگلیسی ۱ پایه دهم مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۰ تا ۱۰.۳۰ زبان انگلیسی ۲ پایه یازدهم مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ زبان انگلیسی ۳ پایه دوازدهم مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ زبان انگلیسی ۳ پایه دوازدهم مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ دین و زندگی ۱ پایه دهم رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ دین و زندگی ۲ پایه یازدهم رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ دین و زندگی ۳ پایه دوازدهم رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

 

منبع : تسنیم

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied