شمانیوز

بر اساس ماده ۳۳ قانون ثبت احوال، وقایع ازدواج و طلاق یا مرگ زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود.

 یکی از دغدغه‌های اصلی بسیاری از زنان و مردان پس از طلاق، حذف نام همسر از شناسنامه است، زیرا تمایلی ندارند نامی از همسر سابق و ازدواج قبلی شان در شناسنامه شان باقی بماند. بر اساس ماده ۳۳ قانون ثبت احوال، وقایع ازدواج و طلاق یا مرگ زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود. در شناسنامه المثنی نیز آخرین نکاح، طلاق و بذل مدت و در صورت تعدد زوجه، آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد شد. با وجود این، قانون گذار شرایطی را فراهم کرده است که برای کاهش فشار اجتماعی و بار روانی شخص، حذف نام همسر سابقش از شناسنامه امکان پذیر باشد.
 

وقوع طلاق پیش از رابطه زناشویی و دوشیزه بودن زوجه


اگر طلاق قبل از رابطه زناشویی صورت گرفته باشد، زن می‌تواند با ارائه گواهی پزشکی قانونی یا حکم دادگاه، مستقیما به ثبت احوال مراجعه و با تکمیل فرم‌های مربوطه، تقاضای صدور شناسنامه المثنی کند. در این صورت، نام همسر سابق از شناسنامه او حذف می‌شود. این حکم درمورد مرد نیز جاری است. در صورت وقوع طلاق در دوران عقد، مرد نیز می‌تواند به حذف نام همسر از شناسنامه اقدام کند. سؤالی که مطرح می‌شود این است که اگر زن قبلا ازدواج داشته و طلاق گرفته باشد، ولی در ازدواج دوم طلاق پیش از نزدیکی با شوهر واقع شود، امکان حذف نام از شناسنامه وجود دارد؟ هرچند برخی دادگاه‌های خانواده شرط غیرمدخوله بودن را در نظر می‌گیرند، به نظر می‌رسد پاسخ مثبت باشد. یعنی اگر زوجین در این مسئله توافق داشته باشند که زناشویی واقع نشده است و به آن اقرار کنند، زوجه در این ازدواج غیرمدخوله محسوب می‌شود و می‌تواند از اداره ثبت تقاضای شناسنامه المثنی بدون درج ازدواج و طلاق قبلی کند.
 
 

وقوع طلاق پس از برقراری رابطه زناشویی


در این حالت، حذف نام همسر اول از شناسنامه منوط به انتخاب همسر دوم و نیز ثبت رسمی ازدواج و ثبت نام آنان در شناسنامه فرد است؛ بنابراین به صرف انتخاب همسر و معرفی او نمی‌توان به حذف نام اقدام کرد.
 

فوت همسر


اگر پس از ثبت ازدواج، یکی از زوجین فوت کند، فرد می‌تواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال به حذف نام همسر فوت شده اقدام و نام همسر فوت شده را از شناسنامه اش حذف کند.
 

گواهی تجرد، آگاهی از وضعیت سابق همسر آینده

شاید برخی بانوان این نگرانی و دغدغه را داشته باشند که در صورت حذف نام همسر سابق از شناسنامه خواستگار خود، از وضعیت سابق او مطلع نمی‌شوند. راهکاری که پیشنهاد می‌شود دریافت گواهی تجرد پیش از وقوع عقد ازدواج است. گواهی تجرد تأییدیه‌ای است که بر مبنای اطلاعات مندرج در سند سجلی شخص، صرفا برای صاحب سند و براساس درخواست او یا وکیل قانونی او صادر می‌شود. این درخواست به صورت اینترنتی نیز امکان پذیر است. این گواهی برای شما روشن خواهد کرد که صاحب شناسنامه سابقه ازدواج نداشته یا ازدواج واقع شده به جدایی بر اثر طلاق، فسخ نکاح، بذل یا انقضای مدت در ازدواج منقطع و فوت همسر منجر شده است.

 

 

منبع: شهرآرا

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied