شمانیوز

قیمت خودرو پنجشنبه 98/03/23 + جدول

قیمت خودرو پنجشنبه 98/03/23 + جدول

 

 

قیمت خودرو قیمت خودرو پنجشنبه98/03/23 گروه خودروسازی سایپا

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
سایپا ۱۱۱ (سفید)
49,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ)
49,200,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
سایپا ۱۳۱ (سفید)
44,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ)
44,400,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
سایپا ۱۳۲ (سفید)
46,200,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ)
46,500,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
سایپا ۱۵۱
43,700,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
تیبا (سفید)
51,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
تیبا (تنوع رنگ)
51,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
تیبا دوگانه‌سوز (سفید)
57,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/23
تیبا دوگانه‌(تنوع رنگ)
57,300,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
تیبا ۲- رینگ فولادی(سفید)
56,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
تیبا2 - رینگ فولادی(تنوع رنگ)
56,200,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
تیبا۲-رینگ آلومینیومی(سفید)
60,700,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
تیبا 2 رینگ آلومینیومی(تنوع رنگ)
۶۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
ساینا (رینگ فولادی)
۶۳,۳۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
ساینا (رینگ آلومینومی)
۶۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
ساینا اتوماتیک
79,000,000
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
کوییک اتوماتیک
99,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
وانت زامیاد
85,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
وانت زامیاد (ساده)
86,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
وانت زامیاد(آپشنال)
90,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
آریو (اتوماتیک)
126,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
چانگان cs۳۵
173,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
کیاسراتو۱۶۰۰دنده ای
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
کیاسراتو۲۰۰۰ اتوماتیک
290,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
سیتروئن c۳
340,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23

قیمت خودرو یکشنبه 98/03/19 گروه خودروسازی ایران خودرو

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
سیتروئنc3(گرمکن)
347,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
وانت آریسان
53,500,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
سمند lx
80,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
سمند ef۷
83,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
سمندef۷دوگانه سوز
85,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
سمندef۷دوگانه کد۱۶
87,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
سمند سورن
93,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
سمند سورن توربو
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه  98/03/19
دنا
108,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
دنا پلاس/۲ایربگ
148,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
دنا پلاس/۴ایربگ
154,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
دنا پلاس توربو/۲ایربگ
170,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
دنا پلاس توربو/۴ایربگ
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
پژو glx ۴۰۵
77,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
پژ,glx۴۰۵دوگانه سوز
78,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
پژو slx ۴۰۵
80,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
پژو پارس. کد ۲۹
97,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
پژو پارس. کد ۳۲
96,300,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
پژو پارس.دوگانه سوز
102,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
پژو پارسlxکد ۱۳
127,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
پژو پارسlxکد15
129,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
پژوپارسlxکد۱۶
110,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
پژوپارسlxکد۱۷
110,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
پژوپارس اتوماتیک
137,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
پژو۲۰۷دنده‌ای
121,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
پژو۲۰۷اتوماتیک
156,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
پژو۲۰۷صندوقداراتوماتیک
156,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
پژو۲۰۶.تیپ۲
78,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
پژو۲۰۶.تیپ۵
97,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
پژو۲۰۶.صندوقدار
96,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
پژو ۳۰۱
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
پژو ۲۰۰۸
300,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
پژو ۵۰۸
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
رانا LX
88,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
دانگ فنگ H۳۰ Cross
140,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
دانگ فنگ S۳۰
143,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
رنو تندر پیکاپ
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
رنو تندر E۲
129,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
رنو تندر پلاس دنده‌ای
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
رنو تندر پلاس اتوماتیک
188,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
هایما اس ۵ توربو (S۵)
282,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
هایما اس ۷ توربو (S۷)
306,000,000
ساعت 10:00 ، پنج شنبه  98/03/23
پیکاپ دوکابین فوتون
301,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
رنو کپچر
505,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
سوزوکی ویتارا
505,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23

قیمت خودرو شنبه  98/03/18 گروه خودرو سازی پارس خودرو

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
برلیانسH۲۲۰ دنده‌ای
97,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
برلیانسH۲۳۰ دنده‌ای
98,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
برلیانسH۳۲۰دنده‌ای۱.۶
126,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
برلیانسH۳۲۰اتوماتیک۱.۶
160,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
برلیانسH۳۳۰دنده‌ای۱.۶
128,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
برلیانسH۳۳۰اتوماتیک۱.۶
169,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
برلیانس کراس اتومات۱.۶
178,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
رنو تندر ۹۰
132,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
رنو پارس تندر
138,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
رنو ساندرو - دنده‌ای
150,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
رنو ساندرو - اتوماتیک
191,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
رنوساندرواستپ‌وی-دنده‌ای
169,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
رنوساندرواستپ‌وی-اتومات
205,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23
پیکاپ دوکابین ریچ
195,000,000
ساعت 10:00 ، پنجشنبه  98/03/23

 

توضیحات قیمت خودرو یکشنبه  98/03/19

*قیمت‌های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری ۱۴ نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می‌شود. *بهای فروش شامل هزینه‌های مالیات (بر مبنای ۹%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۳۰۸ میلیون) و حق گارانتی است. *قیمت‌های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می‌باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت‌های متفاوتی انجام شود. منبع / ایران جیب

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید


روی خط رسانه