من هم مثل خیلی از والدین نگران کنکور دخترم بودم. به محض این که از دوست و آشنا تعریف یکی از معلمان…

بیشتر
تبلیغات متنی