شمانیوز

توسعه پروژه های کیفیت :

عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست از اجرای پروژه های جدید و بازنگری در برنامه های بهبود کیفیت در راستای اجرای طرح تحول دیجیتال پست و ستاپ خبر داد.

 

به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پست: فریبا مرادی با اشاره به اینکه پروژه نظام آراستگی محیط کار 5s و کالیبراسیون به زودی در سطح شبکه به اجرا در خواهد آمد، افزود: اجرای پروژه های کیفی و ارتقا سطح کیفیت ارایه خدمات و سرویس ها، تامین هرچه بیشتر رضایت مشتریان را به همراه دارد.

وی با تاکید بر اینکه این پروژه چند سال پیش نیز در سطح شرکت به اجرا در آمد و نتایج خوبی از آن حاصل شد، اظهارداشت: با تجربه موفقی که از این پروژه به دست آمده است و با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در شرکت، امسال پروژه نظام آراستگی محیط کار 5S و کالیبراسیون توسط کارشناسان مدیریت کیفیت شرکت، اجرایی خواهد شد.

او دیگر فواید اجرای این پروژه را استفاده بهینه و افزایش بهره وری از فضاها و تجهیزات، کاهش ضایعات، برقراری نظم و انضباط در فضای کاری و همچنین اجرای کالیبراسیون تجهیزات توزین، مدیریت هزینه ها و تقویت فرهنگ صرفه جویی در سطح شبکه عنوان کرد.

مرادی با اشاره اینکه پروژه استاندارد مدیریت کیفیت  ISO 9001:2015  نیز به زودی در شرکت ملی پست اجرا می شود، گفت: اجرای پروژه ایزو می تواند به عنوان یک پیشران، کمک زیادی به استقرار رویکرد پلت فرمی شرکت بکند.

او افزود: اجرای این پروژه کیفی علاوه بر تامین رضایت مشتریان و ذی نفعان، موجب کاهش هزینه های فرآیندهای عملیاتی و اجرایی، افزایش توان رقابتی شبکه و ارتقا شفافیت در ارایه سرویس ها و خدمات خواهد شد.  

عضو هیئت مدیره همچنین اجرای پروژه اصلاح کارت امتیازی متوازن  BSC را یادآور شد و گفت: با توجه به تحول در رویکرد شرکت و اجرای پروژه ای امور به جای اجرای فرایندی و همچنین تغییر در برنامه راهبردی و ارایه سرویس ها و خدمات با همکاری بخش خصوصی، بازنگری در شاخص های کارت امتیازی ضروری به نظر رسید، به همین دلیل تعداد شاخص های این شیوه ارزیابی افزایش یافت و نحوه سنجش آنها با هدف انطباق بیشتر با پروژه های ستاپ تغییر یافت.

وی با اشاره به نزدیک شدن به پایان اجرای آزمایشی اساسنامه شرکت ملی پست، افزود:  اصلاح اساسنامه، متناسب با اجرای طرح تحول دیجیتال و ستاپ در حال انجام است که این بازنگری نیز تا پایان امسال انجام خواهد شد.

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید