شمانیوز

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران شنبه مورخ 11 اسفند ماه 1398 در 703 هزار و 268 دفعه، تعداد 6 میلیارد و 272 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 45 هزار و 54 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1876 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

به گزارش شمانیوز به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران، شاخص کل با 9782 واحد افزایش روبرو شد و به رقم 515584 واحد رسید.

 

شاخص کل هم وزن با 4884 واحد افزایش روبرو شد و به رقم 174470 واحد رسید.

 

شاخص بازاراول با 5873 واحد افزایش به رقم 362087 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 25422 واحد افزایش رقم 1105171 واحد را تجربه کرد.

 

بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل را صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت ارباطات سیار ایران، گروه سرمایه گذاری امیدمخابرات ایران، توسعه معادن و فلزات،‌ پتروشیمی پارس، پتروشیمی جم، ایران خودرو، پالایش نفت تبریز، بورس اوراق بهادار تهران به نام خود اختصاص دادند.

 

از سویی دیگر بیشترین حجم معاملات را سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین،‌ بانک تجارت، بانک صادرات، پالایش نفت اصفهان، سرمایه گذاری صدر تامین، پارس خودرو، بین المللی توسعه ساختمان، سایپا، فولاد مبارکه اصفهان و ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس به نام خود ثبت کردند.

 

 بازگشایی و توقف نماد

توقف نماد معاملاتی (پکویر)

در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت کویر تایر(پکویر) جهت برگزاری مجامع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، عادی سالیانه بمنظور تصویب صورت های مالی متوقف خواهد شد.

 

توقف نماد (وپارس1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

نماد معاملاتی شرکت بانک‌پارسیان‌ (وپارس1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

 

تعلیق نماد معاملاتی (فنورد1)

طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی شرکت نوردوقطعات‌ فولادی‌ (فنورد1) حداکثر تا تاریخ 1398/12/25 تعلیق شد.

 

توقف نمادهای  (کحافظ1)، (خرینگ1) و (سبجنو1) به علت تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت

نماد معاملاتی شرکت های کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ (کحافظ1)، سیمان‌ بجنورد (سبجنو1)  و رینگ‌سازی‌مشهد (خرینگ1) با توجه به تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شدند.

 

توقف نماد (تپمپی1) به علت بررسی بیشتر معاملات

طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir با توجه به وجود ظن؛ دستکاری بازار / استفاده از اطلاعات نهانی در معاملات شرکت پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ، نماد (تپمپی1) جهت بررسی بیشتر معاملات حداکثر تا تاریخ 1398/12/19 متوقف شد.

 

تعلیق نماد معاملاتی (غدشت1)

طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی شرکت دشت‌ مرغاب‌ (غدشت1) حداکثر تا تاریخ 1398/12/25 تعلیق شد.

 

توقف نماد (کاما1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

نماد معاملاتی شرکت باما (کاما1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

 

توقف نماد (رانفور1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

نماد معاملاتی شرکت خدمات‌انفورماتیک‌ (رانفور1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی جاری بصورت حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

 

بازگشایی نماد معاملاتی(دالبرح)

نماد معاملاتی حق تقدم شرکت البرز دارو(دالبرح) با توجه به اعلام مهلت پذیره نویسی بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد.

 

بازگشایی نماد معاملاتی(شلعاب)

نماد معاملاتی شرکت لعابیران(شلعاب)با توجه به انتشار اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی در تارنمای کدال در خصوص تغییرات بیش از 50درصدی قیمت سهام به شماره پیگیری 612510 مورخ 1398/12/11 آماده انجام معامله می باشد،همچنین ادامه معاملات در نماد مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجع قیمت کشف شده در حراج امکان پذیر است، ضروری است سرمایه گذاران محترم با توجه به تغییرات بیش از 50درصدی قیمت سهام ،اطلاعات منتشر شده در تارنمای کدال(codal.ir)که تنها مرجع رسمی انتشار اطلاعات توسط ناشر می باشد را مبنای تصمیم گیری خود قرار داده و از توجه به اخبار و شایعات منتشر شده در فضای مجازی و غیر رسمی اجتناب نمایند.

 

بازگشایی نماد معاملاتی(رانفور)

نماد معاملاتی شرکت خدمات انفورماتیک(رانفور)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'ب' با محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد، همچنین ادامه معاملات در نماد مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجع قیمت کشف شده در حراج امکان پذیر است.

 

بازگشایی نماد معاملاتی(خفنر)

نماد معاملاتی شرکت فنرسازی خاور(خفنر)با توجه به انتشار اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی در تارنمای کدال در خصوص تغییرات بیش از 50درصدی قیمت سهام به شماره پیگیری 612248 مورخ 1398/12/10 آماده انجام معامله می باشد،همچنین ادامه معاملات در نماد مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجع قیمت کشف شده در حراج امکان پذیر است، ضروری است سرمایه گذاران محترم با توجه به تغییرات بیش از 50درصدی قیمت سهام ،اطلاعات منتشر شده در تارنمای کدال(codal.ir)که تنها مرجع رسمی انتشار اطلاعات توسط ناشر می باشد را مبنای تصمیم گیری خود قرار داده و از توجه به اخبار و شایعات منتشر شده در فضای مجازی و غیر رسمی اجتناب نمایند.

 

بازگشایی نمادهای معاملاتی (سشرق)،(خپارس)،(وپارس)،(بترانس)،(لبوتان)

نماد معاملاتی شرکت های سیمان شرق(سشرق)،پارس خودرو(خپارس)،بانک پارسیان(وپارس)،ایران ترانسفو(بترانس)،گروه صنعتی بوتان(لبوتان)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'الف' بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.

 

قرارداد های آتی سبد سهام

در بازار قرارداد های آتی سبد سهام، تعداد 7 قرارداد به ارزش بیش از 189 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

 

ابزار بدهی                           

در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد 325 هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از 324 میلیارد و 349 میلیون ریال معامله شد.

 

صندوق های قابل معامله (ETF)      

در بازار صندوق های قابل معامله که صندوق های قابل معامله و صندوق های سرمایه گذاری شاخصی قابل معامله داد و ستد می شود، 190 میلیون و 977 هزار واحد از صندوق سرمایه گذاری به ارزش کل بیش 1958 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

 

بازار اختیار معامله  

در بازار اوراق مشتقه تعداد 11734 قرارداد به ارزش بیش از 6 میلیارد و 629 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید

آنچه دیگران میخوانند :
    
    روی خط رسانه