شمانیوز

به نام خدا

 

اقتصاد دان تهی دستان درگذشت.

 

دکتر فریبرز رئیس دانا، عمر خود را در راه دفاع از عدالت و پایبندی به آرمان های جامعه و ملت خویش صرف کرد او سواد سیاسی-اقتصادیش را به سمت تدوین اندیشه و مسیر برای طبقات محروم جامعه حرکت داد و هیچگاه در هیچ زمانی از اصول و آرمان های خود کوتاه نیامد و امروز بسیاری از همفکرانش در سوگ رفتن او اندوهگینند زیرا این مرد آزادیخواه بر این باور بود که جهان سرمایه داری بر پایه ستم بر زحمتکشانی بنا شده که سالها به نام آنها و برای آنها مبارزه کرده و زحمت کشیده بود و همیشه در خود را در خط مقدم دفاع از محرومین و پابرهنگان میدانست.

 

سوابق درخشان ایشان از تدریس در دانشگاه تهران تا فعالیت های جمعی و سندیکایی و کانون نویسندگان و فعالیت های حقوق بشری بر همه روشن است.

 

کنش گری ها و کوشش های او در راه پیگیری و آگاهی هرچه بیشتر طبقات محروم جامعه از حقوق و مطالباتشان که همه بر پایه عدالت اجتماعی بوده است یکی از درخشان ترین عملکرد های او در دوران زندگی اش بود.

 

متاسفانه بیماری کرونا که شیوع آن کشور را تحت تاثیر جدی قرار داده این اقتصاددان تهی دستان را در 26 اسفند ماه از جامعه ایران گرفت.

 

برای روح بلند آن مرحوم آمرزش و آرامش ابدی آرزو داریم.

 

راهش پر ره رو              

انجمن اسلامی مهندسان ایران

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید

آنچه دیگران میخوانند :
    
    روی خط رسانه