شمانیوز

قیمت طلا، سکه و دلار امروز دوشنبه 99/07/14 + تغییرات

قیمت طلا، سکه و دلار امروز دوشنبه 99/07/14 + تغییرات

 

 

این خبر در هر ساعت بروزرسانی می شود...

 

 

 

قیمت طلا، سکه و دلار امروز دوشنبه 99/07/14 + تغییرات

بروزرسانی: یکشنبه 13 مهر - 22:45
تغییر قیمت لحظه نوع
(-۰.۰۲%) -۵۰ ۲۶۹,۹۵۰ دلار
(۰.۰۲%) ۵۰ ۳۲۰,۰۲۰ یورو
(۰.۰۱%) ۲۰ ۳۶۹,۳۴۰ پوند
(۰.۰۱%) ۱۰ ۷۷,۶۹۰ درهم امارات
(-۲.۲۷%) -۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ سکه بهار آزادی
(۰.۰۱%) ۲۰,۰۰۰ ۱۳۴,۹۶۰,۰۰۰ سکه طرح جدید
(۰.۵۹%) ۴۵۰,۰۰۰ ۷۵,۸۰۰,۰۰۰ نیم سکه
(۱.۴۳%) ۷۰۰,۰۰۰ ۴۸,۸۰۰,۰۰۰ ربع سکه
(۲.۱۳%) ۵۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ سکه گرمی
(۰.۰۴%) ۵,۰۰۰ ۱۳,۰۱۲,۰۰۰ گرم طلای 18
(۰.۰۴%) ۷,۰۰۰ ۱۷,۳۴۹,۰۰۰ گرم طلای 24
(-۰.۰۴%) -۲۰,۰۰۰ ۵۶,۳۴۰,۰۰۰ مثقال طلا
(-۰.۰۹%) -۱۶۶ ۱,۸۹۸.۳ انس طلادلار
(۰.۰۱%) ۵ ۸۸۷.۵۵ پلاتیندلار
(۰.۰۴%) ۱ ۲۳.۷۴ انس نقرهدلار
 

 

بروزرسانی: دوشنبه ۱۴ مهر - ۰۹:۰۸
تغییر قیمت لحظه نوع
(-۰.۰۲%) -۵۰ ۲۶۹,۹۵۰ دلار
(۰.۰۲%) ۵۰ ۳۲۰,۰۲۰ یورو
(۰.۰۱%) ۲۰ ۳۶۹,۳۴۰ پوند
(۰.۰۱%) ۱۰ ۷۷,۶۹۰ درهم امارات
(-۲.۲۷%) -۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ سکه بهار آزادی
(۰.۰۱%) ۲۰,۰۰۰ ۱۳۴,۹۶۰,۰۰۰ سکه طرح جدید
(۰.۵۹%) ۴۵۰,۰۰۰ ۷۵,۸۰۰,۰۰۰ نیم سکه
(۱.۴۳%) ۷۰۰,۰۰۰ ۴۸,۸۰۰,۰۰۰ ربع سکه
(۲.۱۳%) ۵۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ سکه گرمی
(۰.۰۴%) ۵,۰۰۰ ۱۳,۰۱۲,۰۰۰ گرم طلای 18
(۰.۰۴%) ۷,۰۰۰ ۱۷,۳۴۹,۰۰۰ گرم طلای 24
(-۰.۰۴%) -۲۰,۰۰۰ ۵۶,۳۴۰,۰۰۰ مثقال طلا
(۰.۰۱%) ۱۷ ۱,۸۹۴.۲۶ انس طلادلار
(-۰.۰۳%) -۲۵ ۸۸۵.۳ پلاتیندلار
(۰.۰۴%) ۱ ۲۳.۸۵ انس نقرهدلار
 

 

بروزرسانی: دوشنبه ۱۴ مهر - ۱۲:۴۶
تغییر قیمت لحظه نوع
(-۰.۰۴%) -۱۱۰ ۲۷۲,۹۵۰ دلار
(-۰.۰۳%) -۱۱۰ ۳۱۹,۴۱۰ یورو
(۰.۱۲%) ۴۴۰ ۳۸۱,۶۱۰ پوند
(۰.۰۴%) ۳۰ ۸۰,۱۱۰ درهم امارات
(۰.۷۵%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۳,۸۰۰,۰۰۰ سکه بهار آزادی
(۰.۰۱%) ۲۰,۰۰۰ ۱۴۲,۶۱۰,۰۰۰ سکه طرح جدید
(۱.۱۴%) ۹۰۰,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ نیم سکه
(۱.۷۶%) ۹۰۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ربع سکه
(۸%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ سکه گرمی
(۰.۲۴%) ۳۲,۰۰۰ ۱۳,۳۹۷,۰۰۰ گرم طلای 18
(۰.۲۴%) ۴۳,۰۰۰ ۱۷,۸۶۳,۰۰۰ گرم طلای 24
(۰.۱۹%) ۱۱۰,۰۰۰ ۵۸,۰۴۰,۰۰۰ مثقال طلا
(۰.۰۴%) ۷۰ ۱,۹۰۰.۴۹ انس طلادلار
(۰.۰۲%) ۱۵ ۸۸۸.۱ پلاتیندلار
-- ۲۳.۹۷ انس نقرهدلار
 

 

بروزرسانی: دوشنبه ۱۴ مهر - ۱۸:۵۶
تغییر قیمت لحظه نوع
(۰.۰۲%) ۶۰ ۲۸۲,۰۲۰ دلار
(۰.۰۱%) ۴۰ ۳۳۰,۵۲۰ یورو
(-۰.۰۲%) -۶۰ ۳۸۱,۲۰۰ پوند
(-۰.۰۱%) -۱۰ ۷۹,۹۴۰ درهم امارات
(۰.۸۹%) ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ سکه بهار آزادی
(۰.۰۱%) ۲۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۱۰,۰۰۰ سکه طرح جدید
(۱.۱۴%) ۹۰۰,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ نیم سکه
(۱.۷۶%) ۹۰۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ربع سکه
(۳.۸۵%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ سکه گرمی
(-۰.۰۴%) -۵,۰۰۰ ۱۳,۳۸۳,۰۰۰ گرم طلای 18
(-۰.۰۳%) -۶,۰۰۰ ۱۷,۸۴۴,۰۰۰ گرم طلای 24
(-۰.۰۳%) -۲۰,۰۰۰ ۵۷,۹۷۰,۰۰۰ مثقال طلا
(-۰.۰۹%) -۱۶۳ ۱,۹۱۳.۳۳ انس طلادلار
(-۰.۱۹%) -۱۷۵ ۹۰۱.۳۵ پلاتیندلار
(-۰.۱۶%) -۴ ۲۴.۳۱ انس نقرهدلار
 

 

بروزرسانی: دوشنبه ۱۴ مهر - ۲۱:۱۶
تغییر قیمت لحظه نوع
(۰.۰۱%) ۴۰ ۲۸۱,۹۹۰ دلار
(-۰.۰۱%) -۳۰ ۳۳۰,۴۹۰ یورو
(-۰.۰۱%) -۲۰ ۳۸۲,۰۲۰ پوند
(-۰.۰۱%) -۱۰ ۸۰,۱۶۰ درهم امارات
(۰.۸۹%) ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ سکه بهار آزادی
(-۰.۰۱%) -۲۰,۰۰۰ ۱۴۲,۴۹۰,۰۰۰ سکه طرح جدید
(۱.۱۴%) ۹۰۰,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ نیم سکه
(۱.۷۶%) ۹۰۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ربع سکه
(۳.۸۵%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ سکه گرمی
(-۰.۰۴%) -۵,۰۰۰ ۱۳,۳۸۳,۰۰۰ گرم طلای 18
(-۰.۰۳%) -۶,۰۰۰ ۱۷,۸۴۴,۰۰۰ گرم طلای 24
(۰.۰۳%) ۲۰,۰۰۰ ۵۷,۹۹۰,۰۰۰ مثقال طلا
(-۰.۰۱%) -۲۱ ۱,۹۱۵.۲۶ انس طلادلار
(۰.۰۳%) ۲۵ ۹۰۶.۹۵ پلاتیندلار
-- ۲۴.۴ انس نقرهدلار
 

z1og_fefdjnd3y7qv

مرور بازار در روز گذشته//

هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هرگرم یک‌میلیون و ۳۳۲ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و قیمت دلار ۲۹ هزار تومان است.

هم‌اکنون در بازار داخلی قیمت طلای 18عیار هر گرم یک‌میلیون و 332 هزار تومان، قیمت دلار 29 هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 14 میلیون و 350 هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم 13میلیون و 500 هزار تومان است.

همچنین در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی 7 میلیون و 800 هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی 5 میلیون تومان و سکه گرمی2 میلیون و 600 هزار تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.

قیمت طلای 18عیار در هر گرم هم یک‌میلیون و 332 هزار تومان، قیمت طلای 24عیار در هر گرم یک‌میلیون و 774 هزار تومان و هر مثقال طلا 5میلیون و 772 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است.// تسنیم

 

 

بروز رسانی: یک‌‌‌‌‌‌‌شنبه 13 مهر 15:15

نوع

قیمت لحظه (تومان)

قیمت دلار (صرافی بانکی)

27 هزار

قیمت دلار (بازار آزاد)

28 هزار و 200

قیمت یورو (صرافی بانکی)

32 هزار

قیمت یورو (بازار آزاد)

33  هزار و 300

قیمت درهم

7 هزار و 850

قیمت پوند

37 هزار

بروز رسانی: یک‌شنبه 13 مهر ساعت 15:15

نوع

قیمت لحظه (تومان)

قیمت سکه بهارآزادی

13  میلیون

قیمت سکه بهارآزادی(طرح جدید)

13 میلیون و 600 هزار

قیمت نیم سکه بهارآزادی

7 میلیون و 500 هزار

قیمت ربع سکه بهارآزادی

4 میلیون و 800 هزار

قیمت سکه گرمی

2 میلیون و 300 هزار

بروز رسانی: یک‌شنبه 13 مهر ساعت 15:15

نوع

قیمت لحظه (تومان)

گرم طلای 18 عیار

یک میلیون و 295 هزار

گرم طلای 24 عیار

یک میلیون و 734 هزار

مثقال طلا

5 میلیون و 623 هزار

انس طلا(دلار)

1900.6

z1og_fefdjnd3y7qv

 

قیمت دلار تا ساعت 15:25 // 13 مهر

در حالی که صرافی‌های بانکی صبح امروز خرید و فروش دلار را در کانال ۲۷ هزار تومان انجام داده و هر دلار امریکا ۲۷ هزار و ۹۸۰ تومان فروخته شده و ۲۷ هزار و ۸۸۰ تومان خریداری می‌شد، لحظاتی قبل نرخ فروش با کاهش ۹۸۰ تومانی روی ۲۷ هزار تومان و قیمت خرید با کاهش ۹۸۰ تومانی به کانال ۲۶ هزار تومان وارد شده و روی ۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان ایستاد.

قیمت خرید و فروش یورو هم نسبت به صبح با کاهش مواجه شد؛ قیمت فروش هر یورو در صرافی‌های بانکی با ۹۵۰ تومان کاهش هم اکنون به ۳۲ هزار تومان رسیده و نرخ خرید هم نسبت به صبح با ۹۵۰ تومان کاهش به ۳۱ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است.

z1og_fefdjnd3y7qv

منابع: تسنیم ، مهر

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید

تبلیغات متنی

روی خط رسانه