`
شمانیوز
شما نیوز

بانک ملت بی رقیب در شبکه شاپرک سال 99 را پشت سر گذاشت

بانک ملت در مجموع تراکنش هایی که در اقتصادی ملی ایران ثبت شده و در آمارهای شاپرک، نمایش داده می شود بالاترین رکورد نه تنها در یک سال گذشته بلکه در پنج سال گذشته یعنی از تیر 94 که اولین آمار شاپرک منتشر شده است، را داراست.

 

به گزار ش شمانیوز،   بانک ملت، نزدیک به یک پنجم از کل تراکنش را در بین 12 شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت و در بین 37 بانک دولتی ، خصوصی و موسسه مالی و اعتباری به خود اختصاص داده است.

بر اساس آمارهای منتشره از سوی شاپرک، بانک ملت به همراه شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت تنها در اسفند ماه 99 معادل 19.46 درصد از کل تعدادی تراکنش ها به میزان نزدیک به 629 میلیون تراکنش و همچنین 113 هزار و 239 میلیارد ریال از کل رقم ریالی تراکنش‌ها را طی اسفند 99 به خود اختصاص داده است.

در حقیقت، شاپرک یکی از ارکان مهم در بازارهای مالی و پولی ایرانی است که دارای جایگاه مهمی در اقتصاد ملی است. در حقیقت جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی و از جمله نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی, در این بخش تبیین شده است.

محاسبه سهم ارزش پرداخت‌های الکترونیکی کارتی شاپرک از کل GDP نیز شاخص دیگری است که نمایان گر جایگاه و گستره فعالیت شبکه شاپرک با توجه به اندازه اقتصاد ملی است؛ چرا که در در شهریور 1399 ارزش تراکنش های شاپرک 83/16 درصد از کل نقدینگی بوده است.

بانک ملت5

 

 در این بستر برخی از بانک ها بیشترین نقش را دارند و در واقع این بانک ها هستند که با تراکنش‌های خود شاپرک را می سازند.

بانک ها دارای شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت هستند که رابط بانک و شاپرک از طریق بازار خدمات پرداخت الکترونیک کارتی و غیره رخ می دهد.

در واقع، این شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت هستند که شاپرک را می سازند و شاپرک بدون این شرکت ها ماهیتی نخواهد داشت. اما در این بین پرداخت الکترونک سامان با ثبت 642 و به‌پرداخت ملت با ثبت حدود 629  میلیون تراکنش در یک ماه بیشترین سهم از 3 میلیارد و 230 هزار تعداد کل تراکنش شاپرک را به خود اختصاص داده اند.

بانک ملت4

 

بر اساس این گزارش، تراکنش های به‌پرداخت ملت به سه بخش تراکنش های کارتخوان فروشگاهی، تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی و تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی است.

بانک ملت3

در گزارش های شاپرک که تراکنش تعدادی و هم مبلغی هر یک از شرکت هایPSP از بازار ابزار های پذیرش برای دو ماه متوالی بهمن و اسفند 99 ارائه شده است. در این ماه همچنان شرکت "به‌پرداخت ملت" با پوشش 19.92 درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد.

 

تجارت الکترونیک پارسیان رقمی معادل 39.59 درصد بخش قابل توجهی از بازار مبلغی تراکنش های اینترنتی شبکه را کسب نموده است. شرکت "پرداخت الکترونیک سامان" در ابزار پذیرش موبایلی نیز با پوشش 34.50 درصدی، سهم عمدهای از بازار مبلغی تراکنش های این ابزار را پشتیبانی می‌کند.

 

همین وضعیت برای بانک ها نیز برقرار است. بانک ملت به عنوان سهامدار عمده شرکت به پرداخت ملت نیز دارای بالاترین تراکنش مالی و عددی است.

 

بانک ملت، با سهم 19.84 درصدی از تعداد تراکنش ها و سهم 19.45 درصدی از مبلغ تراکنش ها، همچنان با اختلاف زیاد، بالاترین سهم از پذیرش تراکنش های بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک های پذیرنده قرار گرفته است.

بانک ملت2

 

بر اساس این اطلاعات، بانک ملت در همه زمینه به غیر از تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی در رتبه اول بین بانک‌های دولتی و خصوصی قرار داشته است

بالاترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی به بانکهای " پارسیان "، "ملی ایران "، " ملت " و "سپه"

بالاترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی به بانکهای "ملت"، "آینده" ،"اقتصاد نوین" و"پارسیان"

بالاترین سهم مبلغی از تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانکهای"ملت"، "ملی ایران"،"صادرات ایران" و "سپه"

بالاترین سهم مبلغی از تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی به بانکهای "ملت"، "آینده"،"سامان"و "پارسیان "

بالاترین سهم مبلغی از تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی به بانک های "ملت" ، "پارسیان" ، "آینده"و "اقتصاد نوین"

بانک ملت 1

 

 

منبع: بانکداری ایرانی

 

  

 

  

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied
خبرداغ روز

این خبر را از دست ندهید
دیگر رسانه ها