شمانیوز
شما نیوز

سازمان تامین اجتماعی در دوره شیوع کرونا

تبدیل تهدید به فرصت، با نگاهی نو به ماموریت های حوزه بیمه ای

شیوع بیماری کرونا، آثار و عواقب اقتصادی و اجتماعی فراوانی داشته است و تعطیلی کارگاه ها و صنوف مختلف در کشور، یکی از مهمترین اثرات اقتصادی آن است که سازمان تامین اجتماعی را از حیث منابع و مصارف و حجم خدمات قابل ارائه متأثر ساخته است.

به گزارش شمانیوز: سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین نهاد بیمه اجتماعی کشور با بهره گیری از ظرفیت های قانونی موجود، مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا و کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا، برای کاهش اثرات اقتصادی و اجتماعی بر هموطنان عزیز به ویژه جامعه بزرگ کارفرمایان، بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، اهتمام ورزیده است. سازمان تامین اجتماعی در ایام پاندمی کرونا خدمات متنوعی به مخاطبین خود(بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان) ارائه نموده و می نماید که برخی از آنها عبارتند از :

1- امهال حق بیمه سهم کارفرمایی مشاغل به شدت آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا.
2- پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیکار شدگان دوره شیوع بیماری کرونا.
3- پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به بیمه شدگان مبتلا به کرونا.
4- برقراری مستمری برای بازماندگان بیمه شدگان فوت شده بر اثر کرونا.
5- پرداخت کمک هزینه مراسم ترحیم به مشمولین فوت شده بر اثر بیماری کرونا.
6- غیرحضوری نمودن کامل فرآیند ارائه درخواست، بررسی استحقاق، صدور حکم و پرداخت مقرری بیمه بیکاری.
7- افزایش مهلت های مربوط به فرآیند انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه اختیاری، بیمه شدگان توافقی فعال انفرادی ، خادمین ثابت مساجد، باربران، قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار و ...
8- ایجاد نسخه الکترونیکی و حذف دفترچه درمان کاغذی.

9- اجرای طرح تحول دیجیتال (طرح 3070) که شامل ارائه 30خدمت سازمان به صورت غیرحضوری است و موجب حذف سالانه 70 درصد مراجعه حضوری گردیده است.
10- بخشودگی جرایم کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصنافی که نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر مبنای لیست بهمن ماه سال 1398 و ارسال لیست حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه اقدام نموده باشند.
11- اعلام سابقه بیمه ای به موسسات ،سازمانها و نهادها بصورت غیرحضوری.
12- ایجاد امکان نامنویسی غیرحضوری بیمه شده و افراد تبعی برای متقاضیان بیمه اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.

در ادامه به ارائه توضیح مختصری در خصوص هریک از خدمات ذکر شده می پردازیم:

1- حمایت از بیکارشدگان دوره شیوع کرونا:

✔ فاز اول- پرداخت مقرری بیکاری به بیکارشدگان ایام شیوع بیماری کرونا:
در اجرای مصوبه بیست و چهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1399/3/24، بیمه شدگانی که از اسفند ماه 98 لغایت اردیبهشت ماه 99 در اثر شیوع بیماری کرونا از کار خود منفک گردیدند، با ثبت نام در سامانه مربوطه، بررسی و احراز شرایط، صحت سنجی شماره حساب بانکی و ... به تعداد 1,169,534 نفرماه و به مبلغ 1,595 میلیارد تومان، برای دریافت مقرری بیکاری ایام کرونا به سازمان برنامه و بودجه معرفی شده اند.

✔ فاز دوم – تداوم شیوع بیماری کرونا (حذف کامل مراجعات حضوری برای برقراری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری):
همزمان با شیوع بیماری کرونا و تعطیلی کارگاه ها و صنوف مختلف در کشور، ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شعب سازمان با مراجعه تعداد کثیر افراد بیکار شده روبرو شدند که در آن مقطع زمانی، وزارت متبوع با همکاری سازمان تامین اجتماعی با درک نیاز جامعه به سرعت اقدام به راه اندازی سامانه غیرحضوری برای ثبت درخواست بیمه بیکاری نموده و طی چند ماه سامانه مذکور را ارتقاء داده و وب سرویس های مورد نیاز بین سامانه های سازمان و وزارتخانه ایجاد شد و فرآیند بیمه بیکاری شامل: درخواست متقاضی، بررسی شرایط، صدور حکم برقراری و پرداخت مقرری بیکاری به طور کامل غیرحضوری گردید.
از تاریخ 01/03/99 تا پایان خرداد ماه 1400، قریب به 200,000 مقرری بیمه بیکاری برقرار و مقرری متعلقه ماهیانه به حساب آنان واریز می گردد.

2- امهال حق بیمه سهم کارفرما (20درصد) برای فعالیت های آسیب دیده از شیوع کرونا:
در اسفند ماه سال 98 با شیوع بیماری کرونا در کشور و ایجاد محدودیت برای بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، کارگاه ها و بیمه شدگان مشکلاتی ایجاد گردید که با توجه به مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا و کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، مساعدت ها و تسهیلاتی به شرح جدول زیر برای کارفرمایان محترم در نظر گرفته شد:

3- بخشودگی جرایم کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف:
مشمولین بخشودگی جرایم، کارفرمایان کارگاه‌های فعال تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف اعم از حقیقی و یا حقوقی دولتی و غیردولتی هستند که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر مبنای لیست بهمن ماه سال 1398 و ارسال لیست و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه در دوره تقسیط اقدام نموده باشند.
تبصره 1 : در مواردی‌که تعداد کارکنان شاغل در کارگاه فعال نسبت به لیست بهمن ماه 1398 به واسطه بازنشستگی یا فوت بیمه شده تقلیل یافته باشد، مانع از بهره مندی کارگاههای مشمول از مزایای مقرر در قانون بخشودگی جرائم نمی‌گردد.

تبصره 2 : برای مشاغل و کسب وکارهای به شدت آسیب دیده از کرونا مطابق فهرست اعلام شده از سوی کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا موضوع مصوبه شماره (2) هفتادو یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 8‌/3‌/1400، شمول بند (ث) تبصره 5 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، موکول به رعایت شرط حفظ سطح اشتغال نیروی انسانی بر اساس لیست بهمن ماه 1398 نخواهد بود.

کارفرمایان کارگاه‌های مذکور برای برخورداری از تسهیلات مزبور می‌بایست به‌منظور تعیین تکلیف بدهی‌های که لغایت اسفند ماه 1399 به مرحله قطعیت رسیده است، حداکثر لغایت 31‌‌/04‌‌/1400 درخواست خود را در سامانه خدمات غیرحضوی سازمان تامین اجتماعی به نشانیes.tamin.ir ثبت نمایند.
 
4- اجرای طرح تحول دیجیتال (طرح 3070):
طرح 3070 به منظور توسعه هرچه بیشتر خدمات غیرحضوری و رفاه مخاطبین سازمان و همچنین پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری، در آبان ماه 1399 آغاز گردید. این طرح شامل ارائه 30خدمت سازمان به صورت غیرحضوری می باشد که موجب حذف سالانه 70درصد مراجعات می گردد. با عملیاتی شدن این طرح بسیاری از خدمات سازمان (ازقبیل: پرداخت کمک هزینه ازدواج، انقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری، ارائه درخواست و برقراری بیمه بیکاری و ....) به صورت کاملاً غیرحضوری انجام می گردد.

5-توسعه سیستمهای نرم افزاری و ارائه خدمات به صورت غیرحضوری:
علاوه بر مجموعه خدمات غیر حضوری طرح 3070 در دوره شیوع کرونا، اقدامات موثر دیگری در حوزه فناوری اطلاعات سازمان و در قالب توسعه سیستمهای نرم افزاری صورت پذیرفته است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از :
 عملیاتی شدن نسخه نویسی الکترونیک و حذف دفترچه درمانی
 نامنویسی غیرحضوری بیمه شدگان توسط کارفرما
 نامنویسی غیرحضوری افراد تبعی توسط بیمه شده یا مستمری بگیر
 اعلام سابقه بیمه ای به موسسات ،سازمانها و نهادها بصورت غیرحضوری

6-اصلاح فرایندها و اتخاذ تمهیدات لازم به منظور مساعدت با مخاطبین و پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری:
1- تهیه، تدوین و صدور 27 فقره بخشنامه/دستور اداری درخصوص تدابیر، مساعدت ها و تسهیلات  بیمه ای مرتبط با کرونا و ابلاغ به واحدهای اجرایی
2- پرداخت غرامت دستمزد به بیمه شدگان مبتلا شده به بیماری کرونا به تعداد 178,189 نفر و به مبلغ 190میلیارد تومان (از فروردین 99 لغایت بهمن ماه 99)
3- پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به بازماندگان بیمه شدگان فوت شده در اثر ابتلا به بیماری کرونا به مبلغ تقریبی 23 میلیارد تومان (از فروردین 99 لغایت بهمن ماه 99)

4- تسهیل در پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به بیمه شدگان کرونایی، به شرح ذیل:
- چنانچه دوره گواهی استراحت پزشکی ارائه شده 15روز و کمتر باشد، استراحت پزشکی مذکوربدون انجام تشریفات اداری (مربوط به معرفی به مراجع پزشکی و تکمیل فرم معرفی بکار توسط کارفرما) پرداخت می گردد.
- در صورتی که بیمه شده مبتلا به بیماری کووید 19 در بیمارستان بستری شده باشد، پرداخت غرامت دستمزد مربوط به استراحت پزشکی متصل به ایام بستری تا سقف یک ماه بدون نیاز به تایید مراجع معتمد پزشکی سازمان انجام خواهد شد.
- پرداخت علی الحساب غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری بدون نیاز به تایید مراجع پزشکی سازمان (پزشک معتمد و شورای پزشکی).
- حذف استعلام وضعیت و معرفی به کار از فرآیند پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری
5- تسهیل در تمدید اعتبار دفاتر درمانی بیمه شدگان به شرح ذیل:
- تمدید اعتباردفاتر درمانی منتهی به بهمن ماه 1398 کلیه بیمه شدگان تا پایان اردیبهشت ماه 1399 بدون توجه به تداوم پرداخت حق بیمه.
- حذف فرآیند لزوم تایید شورای پزشکی در خصوص افرادیکه مهلت دفاتر درمانی آنان زودتر از موعد مقرر (4 و 6 ماهه) به اتمام رسیده است.
- صدور مجوز تمدید دفاتر درمانی فرزندان ذکور بالای 19 سال تمام بر مبنای کارت دانشجویی یا برنامه هفتگی معتبر بجای گواهی اشتغال به تحصیل.

- تمدید تاریخ خروج از کفالت و اعتبار دفاتر درمانی همسران و فرزندان اناث مستمری‌بگیران به ترتیب به مدت سه سال و یک سال.

6- افزایش مهلت های مربوط به فرآیند انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه بهمن ماه 1398لغایت اردیبهشت ماه 99 بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد، ادامه بیمه بطور اختیاری، بیمه شدگان توافقی فعال انفرادی ، خادمین  ثابت مساجد، باربران، قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار و ... لغایت مردادماه 1399 شایان ذکر است با این اقدام، برای قریب به 81,500 نفر از بیمه شدگان موصوف که به دلیل شیوع بیماری کرونا و تعطیلی بسیاری از فعالیت ها، در مهلت مقرر موفق به پرداخت حق بیمه خود نشده بودند، امکان ادامه بیمه پردازی و باقی ماندن در زمره بیمه شدگان سازمان فراهم گردید.

7- موافقت با تداوم بیمه پردازی کارگران ساختمانی که کارت مهارت فنی آنان در بازه زمانی اسفند 1398 لغایت اردیبهشت1399 منقضی گردیده است.
8- حمایت از کارفرمایان، اشتغال و تولید با تقسیط بدهی‌های معوقه در صورت ارائه درخواست.
9- تسهیل شرایط معافیت از معاینات پزشکی اولیه متقاضیان بیمه با ماهیت غیر اجباری (طی دستور اداری شماره 1965/99/1000 مورخ 13/03/1399) .
10- تمدید مهلت صدور درخواست بازرسی دفاتر و اخذ مدارک و مستندات از کارفرمایان و انجام بازرسی آخرین سال مالی؛ به منظور همکاری بیشتر با بنگاه‌های اقتصادی و همسویی با سازمان امور مالیاتی.

11- افزایش مهلت ها و مواعد قانونی در سیستم های مکانیزه، ادارات کل استانهایی که تمام و یا بخشی از مناطق و شهرهای آنان در وضعیت قرمز ناشی از شیوع ویروس کرونا قرار گرفته و تعطیل می گردند.

7-برقراری مستمری بازماندگان به علت فوت بیمه شده اصلی براثر بیماری کرونا:

با شیوع بیماری کرونا متاسفانه تعدادی از بیمه شدگان سازمان بر اثر ابتلا به بیماری مذکور جان خود را از دست داده اند که از اسفند ماه 1398 لغایت فروردین ماه 1400 برای بازماندگان 3813 نفر از آنها مستمری برقرار و مبلغ متعلقه هرماهه به حساب آنان واریز می گردد.

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied