اوراق بهادار
  • در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران شنبه مورخ 16 فروردین ماه 98، در 879هزار دفعه، تعداد 7 میلیارد و 1 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 53 هزار و 301 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 2073 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

  • مریم صفاریان ضمن بررسی اقدامات انجام شده این مرکز در سال گذشته گفت: «باتوجه به رشد بازار و همچنین نیاز دولت و بنگاه‌های اقتصادی به تأمین مالی بیشتر از طریق بازار سرمایه، سال ۹۹ نیز مرکز پژوهش به دنبال ابزارسازی، توسعه و بازتعریف فرایندها، و متناسب‌سازی ابزارها و نهادی مالی مبتنی بر نیازها، تسریع در توسعۀ زیرساخت‌های قانونی بازار و اصلاح قوانین گذشته و همچنین ایجاد شاخص‌های جدید و تدقین در یکپارچه‌سازی هر چه بیشتر داده‌ها و آمارهای بازار سرمایه خواهد بود.»

  • در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران یکشنبه مورخ 10 فروردین ماه 98، در 1 میلیون 143 هزار دفعه، تعداد 8 میلیارد و 851 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 60 هزار و 205 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1992 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

  • معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه بازار سرمایه از لحاظ ابزار مالی کامل است، گفت: ابزارهای جدید حوزه بیمه هنوز راه‌اندازی نشده و امکان عملیاتی شدن آنها وجود دارد.

  • در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران چهارشنبه مورخ 6 فروردین ماه 98، در 684 هزار دفعه، تعداد 4 میلیارد و 775 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 37 هزار و 181 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1903 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

  • در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران سه شنبه مورخ 5 فروردین ماه 1399 در 629 هزار دفعه، تعداد 4 میلیارد و 157 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 28 هزار و 435 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1857 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

  • در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران شنبه مورخ 24 اسفند ماه 1398 در 671 هزار دفعه، تعداد 4 میلیارد و 549 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 41 هزار و 997 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1835 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

  • در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران سه شنبه مورخ 20 اسفند ماه 1398 در 695 هزار و 987 دفعه، تعداد 5 میلیارد و 307 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 41 هزار و 267 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1855 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

  • بر این اساس رشد بیش از 2 برابری سرمایه کل، مورد موافقت قرار گرفت.

  • جداول آماری عملکرد ۷۳ شرکت بزرگ معدن و صنایع معدنی حاضر در بورس و اوراق بهاردار تهران حاکی است؛ مجموع فروش این شرکت ها طی ۱۱ ماه امسال، جهش ۷۱ درصدی نسبت به دوره مشابه پارسال داشته است.